Voetbalvereniging oneens met route gemeente

De voetbalclubs in de voormalige gemeente Haren zijn niet blij met de voorgenomen ‘harmonisatie’ van de sporttarieven na de gemeentelijke herindeling. In de praktijk betekent dit namelijk dat ‘Harense’ clubs meer moeten betalen, zodat de tarieven gelijke tred houden met Groningse verenigingen. Klaas Hommes, voorzitter van vv Glimmen, zegt namens de clubs: “Als voetbalverenigingen in de voormalig gemeente Haren, VV Haren, VV Gorecht en VV Glimmen, zijn wij niet blij met dit voorstel. De wethouder kiest er voor wel de sporttarieven te harmoniseren maar niet dan ook het Gelijk Speelveld op te pakken, omdat niet alles tegelijkertijd kan. In onze ogen kun je dit niet los van elkaar zien en zou dit zelfs eerder andersom moeten. Want vindt u ook niet dat het logisch is om eerst te praten over wie waarvoor verantwoordelijk is voordat je gaat praten over wat je hiervoor gaat betalen? Wij zouden graag zien dat dit wel gebeurt en dat het voorliggende voorstel wordt aangepast zodat er tijd wordt genomen om het Gelijk Speelveld op te pakken. Daarom hebben wij de handen ineen geslagen om de gemeenteraad te helpen en ons voorstel verwerkt in een amendement.” Lees verder op harendekrant.nl….

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.