Plaatselijk Belang zoekt betrokken inwoners

Tijdens de ALV van Plaatselijk Belang Glimmen is voorgesteld om rondom de thema’s van de Dorpsvisie werkgroepen in het leven te roepen. Daarin wordt vanuit Plaatselijk Belang Glimmen en andere lokale organisaties samengewerkt en kunnen betrokken Glimmenaren aanschuiven. Ook de gemeente Groningen neemt op uitnodiging deel aan overleggen of bijeenkomsten. Het gaat om de volgende vijf werkgroepen: Dorpsleven, Leefbaarheid, Natuur & Landschap, Sport & Recreatie en Verkeer. Interesse in deze onderwerpen of meedoen? Klik hier voor meer informatie.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.