Start werkzaamheden kade Drentsche Aa

Binnenkort starten we met de werkzaamheden aan de kade langs de Drentsche Aa. Door inklinking en bodemdaling is de dijk in de loop der jaren lager geworden. Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren we de dijk. Daarmee voldoet het de komende 30 jaar weer aan de norm. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren.

Uitnodiging

Graag vertellen we ter plekke tijdens een korte wandeling wat we gaan doen, en waarom we dat gaan doen. We nodigen u daarvoor uit op donderdag 8 juli. Afhankelijk van de belangstelling ontvangen we u in tijdblokken van 17.00 tot 18.30 uur en 19.00 tot 20.30 uur. Naast onze projectleider zijn medewerkers van aannemer Jelle Bijlsma BV aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via communicatie@hunzeenaas.nl onder vermelding van ‘aanmelding project kadeverbetering Drentsche Aa’ en voorkeur voor tijdblok of door te bellen met (0598) 69 38 00. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.hunzeenaas.nl/projecten/kadeverbetering-drentsche-aa/. Wilt u niet naar deze bijeenkomst komen en heeft u wel vragen, dan kunt u contact opnemen met Hieke Oosterom, projectleider waterschap Hunze en Aa’s (0598) 69 32 47 of H.Oosterom@hunzeenaas.nl

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.