Geactualiseerde ontwerp-omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ ter inzage

Groningen groeit flink in inwoners en banen. De samenvoeging van de landelijke gemeenten Haren en Ten Boer en de stedelijke gemeente Groningen heeft het perspectief op de gemeente verruimd en meer divers gemaakt. Groningen kiest ervoor de groei op te vangen in de bestaande stad en de groene ruimte tussen de stad en de omliggende dorpen open te houden. Dit is een van de keuzes die staat in de ontwerp-omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’. Het is een actualisatie van de visie uit 2018.
Van 7 oktober tot 4 november 2021 ligt de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage.

 

Waar kunt u de stukken bekijken?
De ontwerp-omgevingsvisie is digitaal beschikbaar via gemeente.groningen.nl/omgevingsvisie en ligt ter inzage bij de gemeentelijke loketten:

  • Het Loket Burgerzaken, Kreupelstraat 1 in Groningen.
  • Raadhuisplein 10 in Haren.
  • Hendrik Westerstraat 24 in Ten Boer.

De loketten zijn op afspraak te bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 0 50 of online 

Meer informatie
Meer informatie vind je op de website van de gemeente Groningen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.