Provincie en gemeente investeren in fietspaden

De Provincie en verschillende gemeentes in Groningen investeren de komende jaren ruim € 20 miljoen in de verbetering van het fietsnetwerk. Hiermee is het budget voor fietsprojecten tot en met 2023 verdeeld. We geven voorrang aan projecten waar de fietser de weg nu moet delen met auto’s en soms met vracht- en landbouwverkeer. Ook routes, waarover bij de Fietsersbond veel meldingen binnenkomen over de verkeersveiligheid, krijgen extra aandacht. Verder kiezen we voor projecten die we snel kunnen uitvoeren (vanaf 2022 of 2023).

Voor Glimmen en onze directe omgeving:

Doorfietsroute Haren – Zuidlaren. Opwaardering bestaande fietsverbinding tot Doorfietsroute. € 4.100.000 Provincie Groningen

Rijksstraatweg Haren – Glimmen. Verbeteren en verbreden vrijliggend fietspad traject Emmalaan – Glimmen. € 500.000 Gemeente Groningen

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.