Gemeente wil Ja-Ja sticker invoeren voor reclamedrukwerk

Invoering past in ambitie voor een afvalvrije gemeente 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de Ja-Ja sticker in te voeren. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag straks alleen nog bezorgd worden bij inwoners die een sticker op de brievenbus hebben geplakt. Het doel is om de hoeveelheid papierafval terug te dringen.

Oud papier belandt nog vaak in de vuilniszak of de grijze container. In 2020 bestond bijna 19% van het restafval uit oud papier. Wethouder Glimina Chakor: ‘De invoering van een Ja-Ja sticker is bewezen effectief in het terugdringen van de hoeveelheid oud papier en past in onze ambities om in 2030 afvalvrij te zijn.’ 

Invoering leidt jaarlijks naar verwachting tot een afname van 1.850 ton papier en karton. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van de gemeente Amsterdam, waar de sticker als eerste werd ingevoerd. Naast het gebruik van minder papier wordt er ook minder inkt en brandstof verbruikt.

Uit cijfers van Milieu Centraal blijkt dat een gemiddeld huishouden per jaar 30 kilo reclamedrukwerk in de bus krijgt. ‘Niet zelden worden de folders ongelezen in de papierbak gegooid. Dat is niet alleen zonde van het papier, maar vooral ook slecht voor het milieu’, aldus Chakor.

In 2016 werd een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de invoering van de Ja-Ja sticker. Omdat brancheorganisaties in Amsterdam en Utrecht uit onvrede over invoering van de sticker naar de rechter waren gestapt besloot het college om te wachten met een voorstel aan de gemeenteraad. In september 2021 liet de Hoge Raad weten dat er voldoende juridische grondslag is om de sticker in te voeren.

Besluit de raad begin volgend jaar om de Ja-Ja sticker in te voeren dan krijgt de branche eerst de tijd om te anticiperen op de wijziging. Het gaat om een verplichte overgangstermijn van anderhalf jaar. Dat betekent dat de sticker op z’n vroegst in september 2023 ingevoerd wordt.

Wie geen Ja-Ja sticker heeft ontvangt straks dus geen reclamedrukwerk meer, maar nog wel huis-aan-huisbladen. Wil je ook geen huis-aan-huisbladen ontvangen dan moet je, zoals nu ook al geval is, een nee-nee sticker op de brievenbus plakken.

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.