Samen met bevers

In februari 2021 stelden de Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe het beverbeheerplan vast. Met dit plan is een evenwicht gevonden tussen de bescherming van de bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant. In het plan staan werkafspraken die we in de praktijk uitvoeren. Het beverbeheerplan maakt het onder andere mogelijk om in te grijpen bij gevaar voor waterveiligheid. Lees verder op hunzeenaas.nl

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.