Verkiezingstijd

Op 16 maart 2022 mag Nederland stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2022 zijn er 345 gemeenten in Nederland. Dertig jaar geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. Onze voormalige gemeente Haren is per 1 januari 2019 opgegaan in de gemeente Groningen. Hiervoor mochten we  in november 2018 naar de stembus. De uitslagen van die verkiezing voor de stembureaus in Glimmen, Onnen en Noordlaren zie je hieronder.

Aanduiding Totaal Dorpshuis De Groenenberg Dorpshuis De Tiehof Dorpshuis De Hoeksteen
opgeroepenen 190163 1065 580 483
geldige stempas 77820 607 287 263
geldig volmachtbewijs 5978 68 29 30
geldige kiezerspas 0 0 0 0
toegelaten kiezers 83798 675 316 293
geldige stembiljetten 83343 666 315 288
blanco stembiljetten 197 5 1 3
ongeldige stembiljetten 234 3 0 2
aangetroffen stembiljetten 83774 674 316 293
1 Democraten 66 (D66) 8900 57 18 21
2 SP (Socialistische Partij) 7893 21 12 10
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 10841 73 31 43
4 GROENLINKS 17474 109 61 62
5 VVD 7402 92 39 46
6 Stadspartij voor Stad en Ommeland 4257 138 35 40
7 CDA 4531 57 30 19
8 ChristenUnie 5577 21 52 7
9 Student en Stad 2807 3 2 1
10 Partij voor de Dieren 5475 56 16 27
11 Sportpartij 1030 5 0 0
12 PVV (Partij voor de Vrijheid) 2723 27 16 12
13 100% Groningen 4433 7 3 0

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.