Werkzaamheden overgang Hoge Hereweg

In opdracht van ProRail werkt Strukton dit jaar aan het spoor tussen Assen en Groningen. Deze werkzaamheden zorgen voor een verbetering van de reistijd tussen Assen en Groningen. Ook verbeteren ze de veiligheid van de spoorwegovergang Hoge Hereweg bij Glimmen.

Wat gaat er gebeuren

Om de toegang naar het opstelterrein in Onnen te verbeteren leggen ze een hogesnelheidswissel aan. Hierdoor kunnen de goederentreinen in Onnen beter invoegen op het spoor. Door de aanleg van het nieuwe wissel wordt spoorwegovergang bij de Hoge Hereweg bij Glimmen veiliger. Nu liggen daar drie sporen. Het derde spoor wordt weggehaald.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden aan de wissels, bovenleidingen, vernieuwing van het spoor en de spoorwegovergang bij de Hoge Hereweg zijn van 10 tot 22 mei 2022. Overige werkzaamheden aan de wissels en spoor op het emplacement Onnen worden in augustus en september uitgevoerd. Om de werkzaamheden in mei uit te kunnen voeren vinden er nu voorbereidende werkzaamheden plaats.

Tijdens de werkzaamheden op en rondom het spoor kunnen de inwoners van Glimmen u geluidshinder ervaren van machines op het spoor. Ook kunt u in de nacht hinder ondervinden van de aanwezige bouwverlichting. De benodigde bouwmaterialen zoals ballast en rails worden aangevoerd per vrachtwagen als per trein.

De aannemer probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving en is in overleg met de aanwonenden en o.a. Plaatselijk Belang Glimmen. De begeleiding van de transporten gebeurt met behulp van verkeersregelaars. Daarnaast kunt u hinder ondervinden als de overgang bij de Hoge Hereweg is afgesloten. Met behulp van borden wordt het verkeer dan omgeleid.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.