Stichting Liedvieringen zoekt zangers

Vorig jaar, na de zomervakantie, is de Stichting Liedvieringen Groningen begonnen met het organiseren van zondagse vieringen waarin het liturgische lied centraal staat. Er wordt veel gezongen in deze bijeenkomsten, liederen waarin zoekend en tastend wordt gezocht naar woorden die troosten, die hoop en moed geven, woorden die ons hart verwarmen. En soms liederen waarin voluit gezongen wordt over wat ons bezield en gaande houdt. Dat er behoefte is aan deze vieringen, blijkt wel uit de hoge bezoekersaantallen. Na een korte coronastop zijn de bijeenkomsten weer begonnen. 

 

Op zondag 13 maart wordt in De Ark in Groningen (Haydnlaan 46) om 10 uur de volgende liedviering gehouden.

Het thema is ‘Horen en gehoor geven’.

Voorganger is Prof. dr. Michaël Steehouder die uit wil gaan van vijf hoofdgedachten.

 

– “God spreekt”

– “God roept” 

– “God zwijgt” 

– “Woorden die ons hart verwarmen

– “Niet buiten ons om” 

 

Rond deze hoofdgedachten zijn lezingen en liederen gegroepeerd.

In deze viering zal een projectkoor meezingen en leden van het Arkkoor o.l.v. Jonne van Bruggen.  Piano en orgel: Chris van Bruggen. Fluit: Annemiek Bolding

 

We zoeken nog zangers voor het projectkoor. U kunt meezingen door zich op te geven via het emailadres chrvbruggen@hetnet.nl. De muziek krijgt u tijdig thuis

De repetitie van dit projectkoor is op donderdagavond 10 maart om 19.45 uur in de Trefpuntkerk, Nieuwe schoolweg in Glimmen.

U bent van harte welkom.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.