Succesvolle samenwerking aan het landschap in het Gorecht

Gistermiddag is het pilotproject Gebiedsaanpak Landschap Gorecht feestelijk afgerond. Hierbij is de laatste boom geplant door gedeputeerde Johan Hamster, wethouder Inge Jongman en Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen. In het Gorecht zijn 4 kilometer nieuwe houtwallen en 1,3 kilometer scheerhagen aangelegd. Daarnaast vond onderhoud plaats aan 80 kilometer bestaande houtwallen, singels en knotbomen, 12,5 kilometer scheerhagen en 32 natte landschapselementen. Het project was vooral succesvol door de unieke samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers, scholieren, grondeigenaren, natuurorganisaties en Landschapsbeheer Groningen.  

 

Behoud en versterking van het landschap

In 2016 is het pilotproject Gebiedsaanpak Landschap Gorecht gestart om het karakteristieke landschap van de Hondsrug nabij Haren te behouden en te versterken. Hiervoor is een aanpak ontwikkeld om gezamenlijk het landschap duurzaam en betaalbaar te beheren. De provincie en gemeente Groningen zorgden voor de financiering. Landschapsbeheer Groningen bracht de partijen bij elkaar om de handen uit de mouwen te steken. ‘‘Als je samenwerkt levert dat een plus op voor het landschap. Dat is in het Gorecht goed te zien.” zegt Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen.  

 

Gemeente Groningen ondertekent Landschapsconvenant ‘Goed Voor Elkaar’

Naast de afronding van het pilotproject Gebiedsaanpak Landschap Gorecht ondertekent de gemeente Groningen het Landschapsconvenant. Hierin staan afspraken over de samenwerking: voor uitvoering van het beheer, het herstel en de ontwikkeling van het landschap. Landschapsbeheer Groningen, de provincie Groningen en 13 andere partijen hebben dit convenant al eerder ondertekend. Nu is er een concrete Uitvoeringsagenda aan toegevoegd. Dit is voor de gemeente Groningen de aanleiding om zich aan te sluiten bij het Landschapsconvenant. Wethouder Inge Jongman is verheugd met de ondertekening van dit convenant: ‘De uitvoeringsagenda beschrijft concrete projecten, zoals een plan voor het herstel van groene beplantingen en het herstel van karakteristieke escomplexen’.

In het beeldverslag ‘samen werken aan het landschap’, leest u meer over het project: https://landschapsbeheergroningen.nl/media/1285/beeldverslag-2020-webversie.pdf

 

Foto Bert Lanting

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.