Lezingen en excursies over Biodiversiteit: Onnen, Glimmen Noordlaren

Het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ is in 2020 van start gegaan met als doel herstel van biodiversteit. Op verschillende locaties rond Onnen, Glimmen en Noordlaren zijn kruidenrijke randen en percelen ingezaaid. In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen wordt dit voorjaar een lezingencyclus georganiseerd over biodiversiteit. 

Er zijn drie lezingen gepland over verschillende thema’s met aansluitend een excursie. Tijdens de excursies wordt ook aandacht besteed aan de locaties die onderdeel zijn van het project Groene Verbindingen. Maximum aantal deelnemers is 20 mensen. 

Na opgave krijgt u meer informatie over waar de lezing zal zijn en het startpunt van de wandeling. 

vrijdag 22 april, 13.30 – 17.00

Biodiversiteit op essen, Onnen

Irene Lantman, Landschapsbeheer Groningen

Na een lezing over biodiversiteit op essen door de eeuwen heen neemt Irene ons mee op een wandeling over de Onneres, passeren we houtwallen, bezoeken we Menno’s Tuintje en eindigen we op een heideveldje in de Appelbergen. Irene kan bevlogen vertellen over alles wat groeit en bloeit! 

Aanmelden voor 18 april bij alegrand789@gmail.com

 

vrijdag 13 mei, 13.30 – 17.00

Biodiversiteit van wegbeplanting, Noordlaren 

Irene Lantman, Landschapsbeheer Groningen

Na een lezing over het belang van bloemrijke bermen en hagen voor biodiversiteit neemt Irene ons mee op een wandeling langs de schrale zandwegen en karakteristieke meidoornhagen in Noordlaren. 

Aanmelden voor 6 mei bij svahan@hetnet.nl

 

vrijdag 10 juni, 13.30 – 17.00

Belang bomen voor biodiversiteit, Glimmen

Irene Lantman, Landschapsbeheer Groningen

Na een lezing over het belang van bomen voor biodiversiteit volgt een wandeling over door het Quintusbos, langs houtwallen en eindigt in het Voedselbos te Glimmen. Aanmelden voor 6 juni bij alegrand789@gmail.com  

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.