Verbetering fietspaden Rijksstraatweg Haren-Glimmen

Het college gaat aan de raad voorstellen om middelen beschikbaar te stellen voor het project Verbetering fietspaden Rijksstraatweg Haren-Glimmen. De Rijksstraatweg Haren-Glimmen is een belangrijke route tussen Groningen, Haren en Glimmen. Van deze route maken dagelijks veel fietsers gebruik: forenzen, toeristen, schoolkinderen en wielrenners. De fietspaden voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitseisen, vandaar dat er onderhoud moet worden uitgevoerd. Om zo het comfort en de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren.

Het onderhoud wordt in twee fases uitgevoerd (zie foto). Het asfalt wordt hersteld en er vindt groeiplaatsverbetering plaats voor de bomen. Dit gepland groot onderhoud grijpen we aan om het comfort en de (verkeers)veiligheid voor de fietser verder te verbeteren. Zo willen we – daar waar mogelijk – het fietspad verbreden en voorzien van vergevingsgezinde trottoirbanden (schuin of a niveau), zodat het fietsen comfortabeler wordt en de kans op eenzijdige ongevallen kleiner.

 

Bron gemeente Groningen

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.