Zondag 8 mei liedviering in Helpman

Mens waar ben je?

Steeds meer mensen uit de noordelijke provincies vinden hun weg naar De Ark in Groningen, waar een keer per maand een liedviering wordt gehouden.

 

Iedere 2e zondag van de maand wordt er een liedviering georganiseerd in het kerkgebouw De Ark.

Elke viering heeft in het nu lopende jaar een thema, ontleend aan de liederenbundel Zangen van Zoeken en Zien (ZZZ). Uit de bijbehorende liederen wordt voor de desbetreffende viering een keuze gemaakt. De rode draad in de liedvie­ringen wordt gevormd door het zingen als vorm van bidden. De bezoekers doen actief mee in de viering: er wordt veel gezongen, in beurtzang, in wisselzang.

Dat verbindt ons. Dat brengt ons dichter bij elkaar en bij God.

Kerkvader Augustinus zei al dat wie goed zingt, dubbel bidt.

In iedere liedviering is een meditatieve overweging opgenomen waarin een verbinding wordt gelegd tussen de schriftlezingen, de liederen en het thema van de viering.

De liedvieringen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Oecumenische Stichting Liedvierin­gen Groningen,

 

De volgende liedviering is op zondag 8 mei om 10 uur in De Ark, Haydnlaan 46 in Groningen

Het thema is dit keer ‘Mens waar ben je?’, een bekende vraag die verschillende keren in bijbel voorkomt.

De voorganger is Mw. Christine van der Veer, geestelijk verzorger bij zorgorganisatie ‘ZINN’

Zoals altijd wordt het projectkoor gedirigeerd door Jonne van Bruggen

Orgel en piano: Chris van Bruggen. Fluit Annemiek Bolding

Tevens is medewerking toegezegd door Caroline Babendererde viool en Dali Todria piano

Wilt u meezingen in het projectkoor voor deze viering?

U kunt zich opgeven bij Chris van Bruggen. chrvbruggen@hetnet.nl

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.