Kirsten de Wrede nieuwe dorpswethouder voor Haren en omgeving.

Kirsten de Wrede (1972) is onze nieuwe dorpswethouder. De fractievoorzitter van de partij voor de dieren woont in de stad Groningen. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk onderzoek gedaan. Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren is Kirsten actief lid. bron

Coalitie GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie kiest voor wat echt van waarde is
‘Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is’, is de titel van het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W. Met dit akkoord wil de coalitie regie nemen en sturen op wat echt van waarde is: het welzijn en de waardigheid van mensen en dieren, bestaanszekerheid, de kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid van onze planeet.

De coalitie staat voor een overheid die inwoners vertrouwt, die de regie neemt waar dat nodig is, zodat alle Groningers bestaanszekerheid en gelijke kansen hebben en de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. Waar meer overheidsregie is en minder marktwerking, ontstaat meer ruimte voor zeggenschap van inwoners over de eigen straat, buurt, wijk of dorp en over publieke voorzieningen die voor iedereen zijn. De ambities van de coalitie zijn vertaald in vier ‘sporen’. Meer hierover op deze website.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.