Afgelopen woensdag dorpsraadpleging

Op woensdagavond 22 juni om 20.00 uur vindt in ons dorpshuis de zogenaamde Dorpsraadpleging over het Verkeersplan Glimmen plaats. Dit plan is door de werkgroep Verkeer opgesteld op grond van geïnventariseerde wensen onder dorpsgenoten en is daarmee een plan van en voor het dorp. De dorpswensen zijn met hulp van verkeerskundigen en ontwerpers van BonoTraffics vertaald naar een realistisch verkeersplan. Planning is om na de Dorpsraadpleging het Verkeersplan Glimmen aan te bieden aan de gemeente Groningen, die van het proces van planvorming al op de hoogte is. Bekijk en download het concept verkeersplan Glimmen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.