Glimmen Brinkt vanaf september

GLIMMEN BRINKT is de Buurtexpeditie die wij vanaf september gaan uitvoeren in Glimmen. Wij zijn Plaatselijk Belang
Glimmen, Woonborg en het Gebiedsteam Haren. En natuurlijk doen we dat samen met de inwoners van Glimmen! Wij vinden
het allemaal belangrijk om te investeren in leefbaarheid. De een noemt het Leefplezier, de ander Leefblijheid. Het gaat erom
dat je je echt thuisvoelt in je eigen buurt. En daar kun jij aan bijdragen!

Brinkdorp
Glimmen is van oorsprong een brinkdorp. Een brink is een plek waar mensen elkaar ontmoeten in de openbare ruimte.
Een dorpsplein, een grasveld, een plein. In ieder geval een open ruimte waar vroeger het vee werd verzameld en
gemeenschapsactiviteiten plaatsvonden. Dat ontmoeten is een belangrijk uitgangspunt bij Glimmen Brinkt.

GLIMMEN BRINKT – swingt!
In september wordt er in noord, midden en zuid Glimmen een ‘popkwis’ gehouden. Een mini-festival met livemuziek,
gezelligheid, hapje en een drankje. Tijdens dit festival verzamelen we jullie goede ideeën voor Glimmen. De ideeën worden
geprioriteerd en later beoordeeld op uitvoerbaarheid. Dus denk vast na over jouw goede idee om het leefplezier in jouw
straat, buurt of ons dorp te versterken en tot in september! Mocht je nu al een goed idee hebben, mail dit dan naar de
Buurtontdekkers. Lijkt het je leuk om mee te helpen in de organisatie? Neem dan contact op met Plaatselijk Belang Glimmen.

Dorpsvisie Glimmen
Om de Dorpsvisie 2018-2043 uit te werken die samen met het dorp is ontwikkeld, heeft het bestuur van Plaatselijk Belang vijf
thematische werkgroepen opgericht. De Werkgroep Leefplezier wil de leefbaarheid in het dorp vergroten.

Samenwerking
Plaatselijk Belang, Woonborg en het Gebiedsteam Haren ontvingen verschillende signalen dat er behoefte is aan het vergroten
van de leefbaarheid in Glimmen. We sloegen daarom onze handen ineen. Om in te spelen op de signalen vanuit het dorp
is contact gelegd met de Buurtontdekkers. De Buurtontdekkers is een gezinsbedrijf van vader en twee zoons. Zij coachen
bewoners bij sociale verandering, eigenaarschap, versterken sociale samenhang, leefbaarheid en buurteconomie in het dorp.
De heren van de Buurtontdekkers gaan nu aan de slag in Glimmen. Zij gaan op zoek naar de kansen en mogelijkheden die
Glimmen en haar inwoners te bieden hebben. De Buurtontdekkers zijn te herkennen aan hun baarden. Dus als je mannen met
baarden ziet lopen in ons dorp dan zijn het (misschien wel) De Buurtontdekkers.

Woonborg en het Gebiedsteam Haren
Een goede leefbaarheid in alle dorpen daar zetten zowel Woonborg als het Gebiedsteam Haren zich graag voor in. Bij Woonborg wordt dat ‘leefblijheid’ genoemd. Het is een belangrijk thema in de nieuwe organisatiekoers van Woonborg en in het coalitieakkoord van de gemeente Groningen. We vinden het belangrijk om jouw mening te horen. Zowel voor, na en tijdens het project met de Buurtontdekkers. Kan er iets beter in jouw buurt? Ervaar je overlast? Heb je een goed idee? Neem vooral contact op met Woonborg.

Meer & flyer

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.