Praat mee over plannen rond zonne- en windparken

Op dit moment werkt de gemeente aan een participatiekader voor zonneparken en windturbines. Zonne- en windparken hebben impact op de leefomgeving van omwonenden. We willen omwonenden en andere belanghebbenden daarom betrekken bij de planontwikkeling. Hoe we dat doen, leggen we vast in een participatiekader. Dit kader moet duidelijkheid en zekerheid bieden over ieders participatiebevoegdheden en -mogelijkheden, gedurende de gehele ontwikkeling en exploitatie van een zon- en/of windproject. Voor de gemeenteraad is dit beleidskader een belangrijk toetsingskader om te kunnen afwegen of het proces goed doorlopen is.

Praat ook mee over participatie bij zonne- en windparken. Mede met jouw inbreng werken we het participatiekader verder uit. Kom naar één van de inloopsessies:

De eerste sessie is op maandag 10 oktober tussen 16:00 uur en 19:00 in de Raadszaal van Ten Boer aan de H. Westerstraat 24.
De tweede op dinsdag 11 oktober tussen 16:00 uur en 19:00 in Zorgboerderij de Mikkelhorst aan de Klaverlaan 37 in Haren.
Of kom langs op woensdag 12 oktober tussen 16:00 uur en 19:00 bij de gemeente Groningen, locatie Gedempte Zuiderdiep 98.

Je kunt zonder afspraak binnenlopen en in gesprek gaan met de gemeente over het participatiekader. Ook kun je tijdens de inloop, of daarna, schriftelijk je reactie achterlaten.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.