Wel of geen transferium bij De Punt

Woensdag is de organisatie ‘Transferium-nee’ bijgepraat door de wethouder van de gemeente Tynaarlo. Aanleiding hiervoor was om duidelijkheid te krijgen aangaande een aantal overleggen die op initiatief van de Provincie Drenthe op het gemeentehuis van Tynaarlo staan ingepland.

 

Wethouder Peters bevestigt aan de organisatie dat de gemeenteraad van Tynaarlo op 15 november aanstaande door de Provincie Drenthe zal worden bijgepraat over de plannen rondom het transferium. Hieraan voorafgaand zullen er op 25 en op 27 oktober bijeenkomsten worden ingepland die bijgewoond kunnen worden door belangstellenden, omwonenden, natuurorganisaties en ondernemers. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen voor- en tegenstanders voor “een laatste keer” hun argumenten belichten en onderbouwen tegenover de gemeenteraad.

 

Een laatste keer omdat Peters duidelijk is over het vervolg: het plan gaat in zijn geheel door (inclusief op-en afritten) of helemaal niet.

In het coalitieakkoord van de gemeente Tynaarlo wordt aangeven dat de gemeente voorstander is van kleine transferia voor onder meer OV- aansluitingen, fietsenstallingen en parkeervoorzieningen.

Ook staat hierin dat de nut en noodzaak van deze plannen niet objectief is bewezen.

Op 30 juni jl. heeft de organisatie transferium-nee namens 2.300 tegenstanders van het transferium een petitie aan de gemeenteraad overhandigd. In de petitie worden de bezwaren tegen het transferium benoemd.

Sylvie Westerhof van transferium-nee: “de nut en noodzaak van het transferium is tot vandaag de dag niet bewezen. Ook de meest recente onderzoeken die in opdracht van de Provincie Drenthe zijn uitgevoerd wijzen dit niet uit. Zo bevat de nieuw opgestelde natuurtoets nog steeds onjuistheden. Namens de tegenstanders blijf ik zeggen: wij zijn voorstander van verduurzaming op gebied van vervoer, maar dit is niet de juiste locatie. Het gaat immers ten koste van het Nationaal Park Drentsche Aa en dorpsaanzicht De Punt en entree Eelde en Glimmen. We hadden gehoopt dat de petitie de Gemeente, maar indirect ook de Provincie Drenthe ervan zou overtuigen om van de plannen af te zien. Het had beide gesierd wanneer ze de geldkraan voor het huidige project hadden dichtgedraaid”

Erik Bazuin van transferium- nee voegt hieraan toe: “we betreuren het dat de 2300 tegenstanders onvoldoende gehoord worden. We geven daarom niet op en gaan net zo lang door totdat het doek voor het transferium in Nationaal Park De Drentsche Aa definitief valt”

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.