Groningen ondersteunt campagne om suïcide bespreekbaar te maken

Een goed gesprek begint met iemand écht zien

Een goed gesprek begint met iemand écht zien. Deze boodschap kom je sinds kort tegen op diverse openbare bankjes in de gemeente Groningen. De banken met goudkleurige tekstbordjes nodigen uit om  in gesprek te gaan hoe het werkelijk met iemand gaat. Met de plaatsing van de tekstbordjes ondersteunt de gemeente Groningen de campagne ‘1K Z1E J3’ van de stichting 113 Zelfmoordpreventie. Via de campagne wil de stichting mensen met gedachten aan zelfdoding stimuleren om het moeilijke, maar belangrijke, gesprek over zelfdoding aan te gaan.

QR-code

Met de plaatsing van tekstbordjes op bankjes wordt de campagne nu ook zichtbaar in de openbare ruimte van Groningen. De tekstbordjes zijn geplaatst op 16 bankjes in de verschillende wijken/buurten in de gemeente Groningen.

Je herkent de bankjes aan de tekst ‘Een goed gesprek begint met iemand écht zien’, het “1K Z1E J3”-logo en een QR-code die leidt naar de “Vraag Maar Online”-training. In deze gratis training kan iedereen leren   hoe je het gesprek aangaat over zelfdoding. Er is een training gericht op suïcidepreventie bij volwassen en een training gericht op suïcidepreventie bij jongeren.

Wethouder Volksgezondheid Manouska Molema: “We vragen met deze actie echt de aandacht voor het goede gesprek met iemand die depressief of suïcidaal is. Het taboe op het praten over zelfdoding is groot en moet weggenomen worden. Met de campagne willen we inwoners handvaten geven over hoe ze het gesprek kunnen aangaan.”

Taboe

Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen met suïcidale gedachten hier met niemand over heeft gepraat. Op het praten over zelfdoding rust vaak een taboe en er is veel schaamte. Een gesprek voeren met iemand die depressief of suïcidaal is, is moeilijk, maar ieder mens kan een dergelijk gesprek voeren. Het praten erover kan een opluchting zijn voor de persoon die deze gedachten heeft en het kan het begin zijn van een oplossing. Mensen die worstelen met suïcidale gedachten kunnen bovendien voor een goed gesprek of advies altijd contact opnemen met de stichting via het gratis telefoonnummer 0800-0113.

 

Meer informatie over de campagne is te vinden op 113.nl/ikzieje.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.