Liedvieringen verhuizen naar het Witte Kerkje in Haren

De afgelopen twee jaar organiseerde de Stichting Liedvieringen tien keer per jaar een liedviering in De Ark, in Helpman, Groningen. Deze liedvieringen zijn bedoeld om de nieuwe liturgische liederen onder de aandacht te brengen. Veel ervan zijn in 2015 gebundeld in het liederenboek Zangen van Zoeken en Zien. Ook na 2015 verschijnen er met grote regelmaat nieuwe liederen. De schrijfsters en schrijvers proberen in tekst en muziek hun twijfels, hun onzekerheden, hun tastend geloven duidelijk te maken. Michaël Steehouder, een van de dichters van Zangen van Zoeken en Zien, zegt het in zijn lied Met nieuwe woorden zo: Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,/ niet met een stem versteend in het verleden,/ wel in een taal die twijfelt en die vraagt,/ zonder de harde leer van zekerheden, (…).

Het gaat niet alleen om het uiten van twijfels, onzekerheden. Het niet vasthouden aan oude taal, dogma’s, geeft ruimte aan nieuwe vormen van geloven, van misschien wel zeker weten.

Dat er behoefte is aan vieringen waar het lied centraal staat wordt iedere maand weer duidelijk. Het aantal bezoekers groeit gestaag. 

 

In januari 2023 begint de verbouw van de Ark, het gebouw waar de liedvieringen gehouden werden. Na de verbouwing is de zaal niet meer geschikt voor het houden van de vieringen. Daarom heeft de stichting een nieuw onderkomen gezocht en gevonden in het Witte Kerkje in Haren. Daar zullen de komende maanden de liedvieringen gehouden worden.

 

Op 15 januari is er een liedviering om 10 uur in het Witte kerkje in Haren.

Het Witte kerkje staat aan de Jachtlaan in Haren.

 

Voorganger op 15 januari zal zijn Prof. dr. Peter Barthel. Hij is o.a. schrijver van het boekje “Professor, bestaat God?”.  Het thema zal zijn “In mensen een welbehagen” waarbij psalm 8 leidraad is.

Zoals altijd zal een projectkoor o.l.v. Jonne van Bruggen de samenzang met liederen uit de oecumenische liedbundel “Zangen van Zoeken en Zien” ondersteunen.

Het orgel en de piano worden bespeeld door Chris van Bruggen

Dwarsfluit: Annemiek Bolding

 

Uiteraard is er na afloop gelegenheid na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

U bent van harte welkom

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.