Maatwerk voor MKB’ers inzake stijgende energiekosten

De gemeente Groningen wil mkb’ers maatwerk bieden in het terugdringen van hun energieverbruik en daarmee hun energierekening. Ondernemers kunnen bij de gemeente terecht voor hulp bij het verduurzamen van hun bedrijf. Die hulp bestaat niet alleen uit advies, maar ook uit een subsidieregeling voor kleine verduurzamingsmaatregelen. Vaak kan een kleine investering, zoals ledverlichting of een deurdranger, al veel energiekosten schelen.

Wethouder Economische Zaken Carine Bloemhoff: ”Wij willen ondernemers helpen die uit balans raken door de sterk gestegen kosten voor energie. We zijn ons er zeer van bewust dat niet iedereen zomaar weet wat mogelijk is om hun energiekosten te verlagen. We werken daarom samen met Groningen Werkt Slim. Dit duurzaamheidsplatform is een samenwerking van de vier Groninger bedrijvenverenigingen (ZuidOost, West, GCC en VBNO), provincie Groningen en de gemeente. We gaan de capaciteit van Groningen Werkt Slim uitbreiden, zodat we meer ondernemers sneller en doelgerichter kunnen helpen. Wij vinden het van belang dat onze lokale aanpak aanvullend is op de maatregelen van het Rijk”.

Eén contactpunt

Voor mkb’ers zijn de gestegen energiekosten niet het enige wat het ondernemersklimaat momenteel zwaar maakt. Bij veel mkb’ers slonken tijdens corona de financiële reserves. Daarnaast stegen veel andere kosten, zoals personeels-, inkoop- en materiaalkosten. Voor ondernemers is niet altijd duidelijk waar ze voor hulp terecht kunnen. Gemeente Groningen gaat ondernemers één contactpunt bieden, waar ze terecht kunnen voor diverse vragen. De gemeente werkt hierbij samen met andere betrokken organisaties, zoals de bedrijvenverenigingen, VNO-NCW en eerstelijnsorganisaties om de dienstverlening te kunnen bundelen en afstemmen. Het is de bedoeling om dit contactpunt zo snel mogelijk in de lucht te hebben. Zodra dit het geval is, wordt dit gecommuniceerd via de bedrijvenverenigingen en media.

De gemeente stelt 1,9 miljoen euro beschikbaar om het MKB te helpen. In november is er ook al een hulppakket voor inwoners vastgesteld. Dit hulppakket bestaat uit eenmalige regelingen en informatie om inwoners met een laag inkomen de komende periode extra te ondersteunen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.