Meer aandacht voor fiets- en looproutes, denk je mee?

Inwoners van de gemeente Groningen zijn vaak en veel onderweg. Ook komen er dagelijks nog eens 180.000 mensen naar onze gemeente toe. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar groeien. Veel verkeer dus! Daarom roept de gemeente Groningen haar inwoners op om mee te denken over veilig fietsen en lopen in onze gemeente.

Heb je een goed idee voor een wandelroute, een nieuw fietspad of een oplossing voor een gevaarlijke kruising? Laat het ons weten via wijkprikker.nl/groningen of door een brief te sturen naar: Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Doe dit vóór 24 februari 2023. De ingebrachte ideeën en wensen nemen we mee bij het maken van een overzicht van maatregelen voor fietsen, lopen en meer verkeersveiligheid in onze gemeente. We zijn heel benieuwd naar jouw ideeën.

Om van A naar B te komen laten we de auto steeds vaker staan en kiezen we voor de fiets of gaan we lopend. De afgelopen jaren zijn er veel veilige loop- en fietsvoorzieningen in de gemeente bijgekomen. Om Groningen nog beter bereikbaar te maken voor fietsers en voetgangers werkt de gemeente aan nieuwe plannen op het gebied van lopen, fietsen en verkeersveiligheid. Daarbij kiezen we niet meer automatisch voor de auto. We willen juist meer aandacht voor lopen en fietsen en meer ruimte voor groen en spelen op straat. Jouw hulp kan de gemeente daarbij goed gebruiken.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.