Zonneweide Glimmen update

2022 was het eerste volledige kalender opwekjaar voor de Zonneweide.

Resultaten:

1.647.982 kwh opgewekt = 384.210 kg C02 reductie = gemiddeld stroomverbruik voor 601 huishoudens (zelfs meer dan het dorp Glimmen heeft!!)

 

Op basis van deze cijfers al zeer succesvol. Tevens was het ook financieel een zeer goed jaar. De Hoge stroomprijzen zorgen voor meer opbrengsten en ruime zwarte cijfers voor de Zonneweide. De Cooperatie leden hebben dan ook een leuk rendement behaald op hun investering, waar ze zelf op de a.s. jaarvergadering begin april over de besteding mogen beslissen.

 

Helaas heeft het vele schijnen van de zon afgelopen jaar ook een keerzijde. De aangeplante bomen en bosplantsoen hadden het zeer zwaar en een groot deel heeft de droogte niet overleefd. Dit is inmiddels weer aangevuld met nieuwe aanplant afgelopen najaar en deze winter en nu maar hopen dat het komend jaar op dit terrein betere resultaten zijn. Meerdere cooperatie leden hebben dit jaar meegeholpen met het noodzakelijk onderhoud op het terrein : maaien/onkruid wieden/afvoeren erg leuk om dit zo samen te doen en af te sluiten met een stamppotbuffet in de Groenenberg. Een van de leden heeft een inventarisatie uitgevoerd van de hoeveelheid planten, bomen en struiken die we nu inmiddels op het terrein hebben. De teller staat inmiddels op 140 en dat zal alleen nog maar groeien. Dus op het gebied van biodiversiteit doen we ook goed ons best en zullen dat ook blijven doen.

Denkt u: ik zou ook wel lid willen worden van de cooperatie: dat kan, maar u zult dan eerst op de wachtlijst plaats moeten nemen want we zitten vol.

 

 

Bestuur Energie Cooperatie Zonneweide Glimmen u.a.

 

www.zonneweideglimmen.nl

info@zonneweideglimmen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.