Programma 4 Mei Herdenking 2023 Haren

20 april Bordenproject “Herdenking” op 19 adressen in Haren, bij huizen waar
oorlogsslachtoffers tijdens de tweede wereldoorlog hebben gewoond.
Onder andere middelbare school leerlingen vertellen de verhalen achter de
foto’s van oorlogsslachtoffers. Verhalen worden verteld tussen 10.30 en 12.00
uur.

4 mei
13.00 uur Open joodse huizen – huizen van verzet. Rijksstraatweg 190 (ijssalon Italini):

lezing over de Joodse familie Nathans

14.00 uur Plaatsing van de borden van het bordenproject “Herdenking” rondom de

dorpskerk

14.00 uur Verzamelen belangstellenden aan de Oosterbroekweg te Glimmen voor de
herdenking en het leggen van bloemen bij het monument van Anda
Kerkhoven, Dini Alkema en Gerrit Boekhoven

14.30 uur Verzamelen belangstellenden bij het paviljoen in Appelbergen aan de Hoge
Hereweg te Glimmen voor de herdenking en het leggen van bloemen bij het
monument in Appelbergen.

15.00 uur Verzamelen belangstellenden bij de Hervormde Begraafplaats aan de
Kerkstraat te Haren voor de herdenking en het leggen van bloemen bij het graf
van de heer Jacob Venema

15.15 uur Verzamelen belangstellenden bij NS-station Haren (westzijde) bij monument
oorlogsmarkering voor de herdenking van de per trein gedeporteerde
oorlogsslachtoffers

18.30 uur Verzamelen van belangstellenden bij de ingang van de begraafplaats ‘Eshof’

aan de Rijksstraatweg 290 in Haren.

18.32 uur Start ronde langs de graven van de oorlogsslachtoffers voor een memoriam

en het leggen van bloemen,

19.00 uur Einde plechtigheid begraafplaats Eshof
19.30 uur Verzamelen afgevaardigden en belangstellenden herdenking op voorplein

Dorpskerk

19.45 uur Herdenking bij Dorpskerk
19.47 uur Voorlezen twee gedichten door 2 leerlingen van het Maartenscollege,

Muziek Harmonie ‘67
19.58 uur Signaal Taptoe
20.00 uur Klokslagen; daarna 2 minuten stilte. Aansluitend het zingen van couplet 1 en 6

van het volkslied.

20.06 uur Kranslegging bij het monument onder Koraalmuziek Harmonie ‘67

1. gemeentebestuur van Groningen
2. 4 Mei Comité
3. Oranje-vereniging Haren
4. Nationale Politie, district Groningen, basiseenheid zuid-west
5. de Harense basisscholen
6. Scouting Haren
7. overige belangstellenden

Aansluitend korte herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk te Haren, met m.m.v. Harmonie
’67.
Programma korte herdenkingsplechtigheid in de Dorpskerk te Haren.
– Margriet Hommes, voorzitter van het 4mei-comite opent namens het 4 Mei comité de
bijeenkomst;
– Toespraak door dorpswethouder Kirsten de Wrede, als de afgevaardigde van het
college van B en W van de gemeente Groningen
– muziek
– memoriam familie Nathans, door Christiaan Gevers
– muziek
– Afsluiting door ds. Rudolf P. Oosterdijk
– muziek

+ 21.00 uur Einde van de plechtigheden

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.