Geslaagd broedsel van wespendief in het Noordlaarderbos

Vorig jaar was de vrouw van het toneel verdwenen maar dit jaar is er een nieuwe dame en er werden 2 jongen groot gebracht. Een bijzonderheid want van deze lang levende soort zijn er dit jaar maar 2 succesvolle broedsels vastgesteld in onze provincie door de Werkgroep Roofvogels Nederland. Een ander nest in Westerwolde had 1 jong.

De wespendief is slechts van mei tot september in Nederland om te broeden. Voor de rest verblijft hij in Afrika en de jongen keren pas na 2 jaar terug. Zijn naam heeft hij te danken aan zijn voedsel voorkeur: grondnesten van wespen. Van deze mysterieuze vogel is het nest moeilijk te vinden omdat deze goed verscholen is in het bos.

Het is een kwetsbare soort en kan de aanleg van windmolens dwarszitten. De provincie Gelderland heeft bepaald dat op de Veluwe en in een zone van 8 kilometer rondom het natuurgebied geen windparken mogen worden gebouwd.

Voor zelfs ervaren vogelaars is een ontmoeting met de wespendief een ultieme beloning.

Foto’s Erik Bazuinglimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.