Inwoners Glimmen ontevreden over plannen vliegveld Eelde

Is vliegveld Eelde nog steeds een goede buur?

Na de informatieavond over vliegveld Eelde (begin oktober) in het dorpshuis de Groenenberg blijkt er veel onrust te zijn onder inwoners van Glimmen en omliggende dorpen over het enorm gestegen aantal vliegbewegingen van de luchtvaartschool en de wens om samen met een nieuw luchthavenbesluit de openingstijden te verruimen voor groot commercieel vliegverkeer.

Binnen de geplande twee uur in de grote zaal van de Groenenberg bleek het niet te lukken om alle onderwerpen te bespreken. Daarom volgt binnenkort een tweede avond.

Wat is er aan de hand?

Er spelen een aantal zaken. Inwoners van Glimmen zijn gewend om naast een vliegveld te wonen. Dit gaf in het verleden wel eens overlast, maar over het algemeen wist men wat men had en kon men daarmee leven. De afgelopen jaren is de KLM gestopt met opleiden van piloten in de VS en Spanje en is de opleiding die op Lelystad was gevestigd samengevoegd met Eelde. Alle vluchten gaan sinds afgelopen jaar vanaf Eelde en dit heeft tot een stijging van ruim 500% aan lesvluchten geleid. Dit betekent veel meer lesvluchten over Glimmen, ook op locaties waar men dit niet of nauwelijks gewend was. De vloot van de KLM flight Academy is zwaar verouderd en vliegt op loodhoudende brandstof. Op de informatieavond werd wel door de KLM toegezegd dat men deze oude vliegtuigen wil vervangen voor moderne, stillere en schonere toestellen.

Onder dorpsgenoten leeft de vraag waarom al deze vliegtuigen in zo’n uniek gebied moeten vliegen en waarom ze niet weer naar gebieden op de wereld kunnen gaan waar amper iemand leeft. Waarom gaat de luchtvaartschool niet terug naar de oude situatie in het buitenland en doet men bijvoorbeeld alleen het laatste deel van de opleiding boven Glimmen?

Luchthavenbesluit

Groningen Airport Eelde heeft op het moment geen luchthavenbesluit. In een luchthavenbesluit staat wat er wel en niet mag op en rond een luchthaven. De overheid wil dat er komend jaar een definitief luchthavenbesluit voor Eelde op tafel ligt. De directie van het vliegveld wil dit moment aangrijpen om de openingstijden voor groot commercieel vliegverkeer te verlengen van 6.30 – 23.00 uur naar 6.00 – 0.00 uur. Dit betekent een beperking van de nachtrust naar 6 uren. Het vliegveld heeft bijzondere plannen, maar deze hebben omwonenden in het verleden al vaker gehoord. Het gevoel wat onder de inwoners leeft, is dat we hierdoor veel meer overlast gaan krijgen. Men denkt dat er niet direct veel meer vluchten gaan komen, maar dat men wel de ruimte in de openingstijden gaat opzoeken. Dit is volgens de inwoners van Glimmen zeer onwenselijk. Op de informatieavond was 99% van de aanwezigen tegen. In een online peiling van glimmen.net/PB Glimmen is 94% tegen. Volgens een ingehuurd onderzoeksbureau is slechts 7% van de omwonende tegen verruiming van de openingstijden. Wie is door hen ondervraagd? Wij kennen ze niet.

Routes

Volgens de luchtverkeersleiding zijn er geen andere routes mogelijk. Voor goede suggesties van dorpsgenoten staat men niet open.

Klagen

Alleen officiële klachten bij het klachtenloket worden gezien. Klagen is best ingewikkeld en even een goed gesprek met de buurman zoals men ook in het normale leven wil doen, is bij het vliegveld niet mogelijk. In de pers worden klachten vaak weggezet als van maar een kleine groep “klagers” afkomstig en daarmee niet op de werkelijkheid gebaseerd. Er is echter wel degelijk veel overlast van de vluchten en dit gaat alleen maar toenemen met ruimere openingstijden. Klagen of onvrede doorgeven is veel te lastig met het huidige systeem.

Wat nu?

Er volgt binnenkort een tweede informatieavond in Glimmen. Dit is het moment om uw stem te laten horen. Waarschijnlijk volgt eind dit jaar een concept luchthavenbesluit en het is goed om alle meningen uit Glimmen te weten en te bespreken. Plaatselijk Belang Glimmen zal uw stem (van voor en tegenstanders laten horen bij de aangewezen instanties) dit kan echter alleen als u ook van zich laat horen en zelf actie onderneemt of gezamenlijk met dorpsgenoten.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.