Stadspartij steunt ondernemers Groningen, Haren en Ten Boer

Groningen 11 oktober 2023

De Stadspartij 100% voor Groningen steunt ondernemers Groningen, Haren en Ten Boer.

Het college, en daarmee de coalitie, dreigt lokale ondernemers, middenstanders, horeca en bedrijven de nek om te draaien met de plannen voor de invoering van reclamebelasting.
De brandbrief van de Groninger Cityclub, ondernemersverenigingen uit Groningen, Haren en Ten Boer en Horeca Nederland spreekt boekdelen.

Zij willen graag met de gemeente in gesprek om samen met ondernemers, met inspanning en investering van alle bedrijvenverenigingen, en de gemeente Groningen te komen tot een gebiedsgerichte aanpak, waarin afspraken worden gemaakt over de invulling van de openbare ruimte in specifieke gebieden en de inrichting en handhaving hiervan, inclusief de reclame-uitingen.
Hiervoor geven zij verschillende voorbeelden en oplossingen en maken duidelijk dat er door verschillende ondernemers al flink geïnvesteerd wordt in het schoon houden van de openbare ruimte, ook die van de gemeente.

Ook zijn ze, zoals ze zelf in hun brandbrief aangeven, actief betrokken bij thema’s als energietransitie, circulariteit en actief betrokken bij allerlei thema’s als armoedebestrijding en diversiteitsbeleid, opvang asielzoekers, maatregelen om ondermijning tegen te gaan, etc. Het kan altijd meer, maar versterken van draagvlak en het bouwen van positieve voorbeelden werkt altijd beter dan bestraffen.

Dat ze niet opnieuw geconfronteerd willen worden met extra kosten is, met de torenhoge OZB tarieven en lokale lasten en na de coronacrisis en de huidige economische crisis niet meer dan logisch.

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts betreurt dan ook het aloude stadhuis-denken en het opleggen van nieuwe regels en belastingen. ‘Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, leefbaarheid en dragen bij aan de lokale economie. Ze investeren bijvoorbeeld via sponsoring in de vele sportverenigingen die Groningen rijk is. Het college geeft zelf in haar begroting al aan dat we in een recessie zitten, dus het is absurd om werkgevers en indirect werknemers dus maar weer zwaarder te gaan belasten.

We zien dat steeds meer winkels de deuren sluiten. In plaatst van ondernemers extra te belasten en ze het vel over de oren te trekken is het onze taak om te zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Daar moeten prioriteiten liggen. Gezamenlijk met ondernemers en verenigingen die zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid. Lokale ondernemers zijn de uiteindelijk de (banen-) motor van onze lokale economie.

Het zou het college sieren het voornemen om reclamebelasting in te voeren in te trekken en samen met de verschillende partijen tot gedragen oplossingen te komen.
De oude politiek; Wij weten wat goed voor u is, is echt niet meer van deze tijd.’

De Stadspartij 100% voor Groningen staat dan ook volledig achter de oproep om gezamenlijk te zoeken naar breed gedragen oplossingen in plaats van het simpelweg belasten van een vlag, sticker of lichtbak per onderneming.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.