Anja Janssen nieuwe Ombudsman voor de gemeente Groningen

De gemeenteraad van Groningen heeft Anja Janssen benoemd tot de nieuwe Ombudsman voor de gemeente Groningen. De gemeentelijke Ombudsman onderzoekt klachten van inwoners over de dienstverlening van de gemeente.

Janssen volgt Marijke Hermans op die bijna tien jaar Ombudsman voor de gemeente Groningen was. Janssen heeft diverse functies bij verschillende organisaties in het publieke domein bekleed, waaronder gemeentes.

Als Ombudsman is Janssen verantwoordelijk voor klachtenbehandeling en onderzoek en het oplossen van klachten over dienstverlening van niet alleen de gemeente Groningen maar ook van het Noordelijk Belastingkantoor, Stichting WIJ Groningen, GGD Groningen en Beschermd Wonen en Opvang.

Luisteren

Janssen wil in haar werk als Ombudsman de nadruk leggen op luisteren naar inwoners. “We zijn vanuit de instituties vaak gewend te praten en te zenden, maar waar het om gaat is luisteren. Echt luisteren, zodat de ànder kan vertellen. Pas dan kom je erachter wat er werkelijk speelt. Ik wil niet alleen achteraf repareren, maar juist aan de voorkant signaleren wat er anders kan. Ik hoop daarover in goed gesprek te komen met zowel inwoners als professionals.”

Raadslid Ietje Jacobs, die als voorzitter van de zogeheten werkgeverscommissie van de gemeenteraad de gesprekken voor een nieuwe Ombudsman leidde, is blij met Janssen. “Anja Janssen is een enthousiaste, gedreven en benaderbare persoonlijkheid”, aldus Jacobs in de raadsvergadering van woensdag 8 november waarin de benoeming van Janssen plaatsvond. “We verwachten dat zij de Ombudsfunctie dichter bij de inwoners kan brengen.”

Herkenbaarheid
De gemeenteraad hecht sterk aan een goede herkenbaarheid en benaderbaarheid van de Ombudsman. “De gemeente heeft de ambitie dicht bij de inwoners te staan en te luisteren naar wat hen beweegt. Terwijl de afstand tussen inwoners en overheid zich, mede door de digitalisering, juist lijkt te verbreden.”

Aanvullende opdracht

Los van de traditionele taken rond klachten ziet de gemeenteraad voor de Ombudsman “een sterk op de maatschappijgerichte oriëntatie” als aanvullende opdracht weggelegd. “De raad vraagt de Ombudsman om een naar buiten gerichte signalerende positie in te nemen, de betreffende organisaties een spiegel voor te houden en relevante thema’s proactief te agenderen.”

Tromphuis

Het bureau Ombudsman met 4 medewerkers is gehuisvest aan de Trompsingel 33 (Tromphuis). Anja Janssen is per 1 december 2023 benoemd als Ombudsman.

ombudsmangroningen.nl

 

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.