Informatieavond GAE maandag 4 december

Graag willen wij u namens Plaatselijk Belang Glimmen uitnodigen voor de informatiebijeenkomst Groningen Airport Eelde deel twee op 4 december a.s..

 

 

 

 

Op 2 oktober jl. heeft Plaatselijk Belang Glimmen samen met de directie GAE een informatiebijeenkomst GAE georganiseerd voor Glimmenaren in het dorpshuis van Glimmen. Hierbij heeft de directie van GAE de gelegenheid gehad om de strategie van GAE te delen en zijn 2 belangrijke pijnpunten van de Glimmenaren, namelijk het lesvliegen over de dorpskern van Glimmen en verruiming openingsuren vliegveld niet of onvolledig besproken. Gezamenlijk met de directie van GAE hebben wij tijdens de bijeenkomst gekozen om e.e.a. niet af te raffelen, maar een deel twee te organiseren.

 

Inwoners van Glimmen zijn niet perse tegen de luchthaven als zodanig, maar wel tegen de als onnodig beschouwde overlast die de luchthaven veroorzaakt. Daarover willen we graag met GAE in gesprek blijven. Het uitgangspunt is daarbij dat wij als ‘goede buren’ met elkaar om moeten gaan.

 

De avond van deel twee heeft tot doel om meer duidelijkheid te verkrijgen over het beleid en de plannen van de luchthaven en om de ervaringen en de wensen van de Glimmenaren en andere belanghebbenden verder te inventariseren.

 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Verruiming van de openingstijden met dus verkorting nachtrust naar 6 uren, vervolg lesvliegtuigen boven dorpskern Glimmen, klachten en meldingen, paneldiscussie en het vervolgtraject. De avond wordt geleid door Hein Bloemink.

 

4 December 2023

 

Dorpshuis de Groenenberg Glimmen

 

Aanvang: 20.00 uur

 

Zaal open 19.45 uur

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.