Openbaar overleg luchthaven Eelde (CRO) 14 november

De Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde (CRO luchthaven Eelde) heeft op dinsdag 14 november een openbaar overleg. Je bent van harte welkom om erbij te zijn. De inloop is om 18:45 uur en om 19:00 uur start het overleg. Locatie: Groningen Airport Eelde, Machlaan 14a in Eelde.

Alle stukken die je nodig hebt, zoals de agenda en de vastgestelde notulen van het vorige overleg, vind je op de site van CRO luchthaven Eelde.

Doel en taken

De CRO luchthaven Eelde heeft tot taak om door overleg tussen de leden van de commissie een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die leden.

De CRO luchthaven Eelde fungeert als structureel platform voor overleg tussen de exploitant van de luchthaven, de luchtvaartsector en de omgeving. Een breed scala aan onderwerpen kan worden besproken. Door middel van overleg, bevorderen van het maken van afspraken en het afwegen van belangen op regionaal niveau kan daarbij worden gezocht naar een optimaal gebruik van de luchthaven. Het gaat daarbij om het afstemmen van alle (regionale) belangen en niet alleen om milieubelangen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.