Uitnodiging inloopbijeenkomst Polders Oosterland en Lappenvoort 28 november 2023 

Op dinsdagavond 28 november organiseren we weer een inloopbijeenkomst voor het deelgebied Polders Oosterland en Lappenvoort (POL). Het plan dat we in juni 2023 hebben gepresenteerd is verder uitgewerkt en dat willen we graag met u delen. Zien we u daar?

Dinsdag 28 november 2023

19.00 uur – 21.00 uur

Herberg van Hilbrantsz (Hoofdweg 90, 9761 EK Eelde)


Inrichtingsplan POL

We vertellen u tijdens de inloopbijeenkomst wat er is gebeurd met de ontvangen feedback over landschap, cultuurhistorie, archeologie en de wandel-, fiets en ruiterpaden. Verder hebben we met diverse eigenaren en grondgebruikers keukentafelgesprekken gevoerd. Verder informeren we u over de technische uitwerking van het toekomstbestendig watersysteem. Net als bij de vorige inloopavond kunt u suggesties doen voor een optimale inrichting van het gebied.  Uw opmerkingen en suggesties helpen ons na de inloopbijeenkomst het definitieve plan te schrijven. We willen u dan ook graag uitnodigingen voor deze inloopbijeenkomst om samen de plannen te bespreken.

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.