Uitvoering verkeersplan Glimmen

Het door Plaatselijk Belang Glimmen in 2022 ontwikkelde verkeersplan Glimmen maakt inmiddels onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma lopen, fietsen en verkeersveiligheid 2023-2030 van  de gemeente Groningen.  Dit programma is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Er is de komende jaren budget gereserveerd voor Noordlaren en Glimmen, er wordt door de gemeente Gronigen een projectgroep gevormd die deze projecten gaan realiseren.

F1.14 Verbetering fietspaden Rijksstraatweg (deel Haren-Glimmen) en aanpassen rotonde Emmalaan
V1.7 Snelheidsremmende maatregelen Parallelweg (Glimmen)
V2.6 Verbeteren verkeersveiligheid Glimmen en Noordlaren
Binnen de bebouwde kom van Glimmen en Noordlaren wordt regelmatig te hard gereden door het gemotoriseerde verkeer. Om dit tegen te gaan hebben beide dorpsverenigingen een verkeersplan uitgewerkt….

De provincie Groningen betaalt mee aan de plannen. De provincie trekt bijna € 2 miljoen uit aan 16 projecten om de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen te verbeteren.

Snelheidsremmende maatregelen in Glimmen en Noordlaren
Veel verkeer binnen de bebouwde kom van Glimmen en Noordlaren rijdt te hard. Om dit tegen te gaan worden de komgrenzen verduidelijkt door wegversmallingen of door het aanbrengen van drempels. Ook komen er verhoogde kruisingen (kruispuntplateaus).

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.