Extinction Rebellion demonstreert tegelijkertijd in Assen en in Groningen bij Provinciehuis Drenthe en Groningen.

Extinction Rebellion Drenthe staat vanmorgen wederom met een enorm spandoek met daarop “Noodlanding voor het klimaat” bij de ingang van het Provinciehuis van Drenthe in Assen, om te demonstreren tegen een investering van €22 miljoen voor 10 jaar in Groningen Airport Drenthe.

Tegelijkertijd houdt Extinction Rebellion Groningen vanmorgen bij het provinciehuis in Groningen een demonstratie tegen eenzelfde investering van €22 miljoen in Groningen Airport Eelde, door de Provinciale Staten Groningen.

In beide provincies vergaderen en stemmen vanmorgen vanaf 9.30, de Provinciale Staten Drenthe, en Groningen, ieder over het voor hun rekening nemen van lopende kosten van €44 miljoen (beide provincies dus elk €22 miljoen) voor de komende 10 jaar van Groningen Airport Eelde, dat overigens ondanks zijn naam, geheel binnen de provincie Drenthe ligt.

Met het voor hun rekening nemen van deze €22 miljoen, nemen Provinciale Staten Drenthe (en in Groningen Provinciale Staten Groningen) een voorschot op het mogelijk nemen van een belang in Groningen Airport Eelde door de Schiphol Group. Dit terwijl nog allerminst zeker is, dat de Schiphol Group ook daadwerkelijk over wil gaan tot het nemen van een belang in het verlieslijdende vliegveld in het noorden van Nederland.

Maar zelfs als deze investering door de Provinciale Staten Drenthe en Groningen, de Schiphol Group ertoe zou kunnen verleiden om over te gaan tot het nemen van een belang in vliegveld Eelde, zou daarmee mogelijk een toename van het vliegverkeer vanaf Eelde een stuk dichterbij komen, met alle gevolgen voor het milieu en voor omwonenden in de wijde omtrek, ten aanzien van uitstoot en lawaaioverlast.

Vliegtuigen, grote en kleine, produceren fijnstof en ultrafijnstof, met name bij het opstijgen. Hoe groter het vliegtuig, hoe meer fijnstof en ultrafijnstof er vrijkomt. En deze verspreidt zich in de lucht en met de wind over een enorm gebied, voor deze neerdaalt in de omgeving.

Tevens neemt de uitstoot van stikstof enorm toe met een groei van de luchtvaart en het tot nu toe de boeren zijn die daar momenteel als grootste veroorzaker van worden gezien terwijl er veel meer bronnen zijn van stikstofuitstoot. Feit is dat de stikstofuitstoot van het vliegverkeer eveneens neerslaat in Drenthe, terwijl er al een hoop natuurgebieden zijn in Drenthe, die het moeilijk hebben als gevolg van een teveel aan stikstofneerslag.

Daarnaast is er de overlast voor omwonenden en voor de natuur als gevolg van opstijgende, landende en overvliegende vliegtuigen. Want voor het landen maken vliegtuigen, zowel de kleine als de grote vakantievluchten, vaak een ronde over een groter gebied, om goed uit te komen voor de landing, afhankelijk van waar de wind vandaan komt. Vliegtuigen moeten immers tegen de wind in opstijgen en landen.

Met een toename van het vliegverkeer vanaf Eelde is het dan ook, naast de geluidsoverlast, ook gedaan met de schone lucht en de rust in Drenthe, het zuiden van Groningen en het oosten van Friesland, aangezien Groningen Airport Eelde in de noordwest hoek van Drenthe ligt, tegen de grens van Groningen aan en niet ver van de grens met Friesland. Het gaat daarmee dus om een grote regio, waar mensen nu nog kunnen genieten van rust en schone lucht en natuur.

Dat deze regio daarmee zou kunnen veranderen in een soort Buitenveldert zoals bij Schiphol, is helaas geen onrealistisch scenario met de investering van €22 miljoen door de provincies Drenthe en Groningen.

Voorstanders van een toename van het vliegverkeer van en naar Groningen Airport Eelde, komen met argumenten zoals dat Eelde als proeftuin zou kunnen functioneren van duurzamere vormen van vliegverkeer, zoals elektrisch vliegen, op waterstof vliegen en vliegen op biobrandstof. Al deze technieken staan echter nog in de kinderschoenen en zijn nog nauwelijks ontwikkeld en zeggen bovendien ook niets over het terugdringen van geluidsoverlast. Want ook elektrische vliegtuigen zijn niet geluidloos en vliegen op waterstof is tot dusver nog niet rendabel gebleken. Vliegen op biobrandstof is al helemaal niet stiller dan vliegen op fossiele brandstoffen.

Momenteel zijn er ook nog helemaal geen grotere commerciële passagiersvliegtuigen, zoals de vakantievluchten die in de zomer vertrekken vanaf Eelde naar bestemmingen bij o.a. De Middellandse Zee, die zelfs maar op biobrandstof vliegen laat staan elektrisch of op waterstof.

Tot slot stappen de vliegtuigen van de KLM Flight Academy, die gevestigd is op vliegveld Eelde, binnenkort over van de huidige brandstof op kerosine, wat eveneens bepaald niet schoner is dan welke andere fossiele brandstof dan ook.

Ook het argument dat een groei van de luchtvaart vanaf Eelde, een aanjager voor de economie zou zijn, is anderhalf jaar geleden al ontkracht door onderzoekers Felix Pot en Sierdjan Koster van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze twee economisch geografen, concludeerden in hun onderzoek dat het “in het algemeen wel klopt dat er een verband is tussen luchtvaart en economische groei. Maar deze groei is rond kleinere luchthavens in de meeste gevallen beperkt” zo stellen de onderzoekers. Bron: https://www.oogtv.nl/2022/01/luchthavens-als-eelde-vaak-geen-aanjager-van-economische-groei/

Ook roept de investering van €22 miljoen in Groningen Airport Eelde bepaalde vragen op over de rol van de Provinciale Staten Drenthe. Want in tegenstelling tot de Provinciale Staten Groningen, die alleen de rol van aandeelhouder van Groningen Airport Eelde heeft, vervuld de Provinciale Staten Drenthe, een controlerende rol op het gebied van de naleving van milieuwetten in Drenthe voor onder andere de lucht, en zijn zij tevens verantwoordelijk voor zowel het realiseren van nieuwe natuur als het behouden van de bestaande natuur. Je kunt je afvragen of deze rol goed te combineren is met de rol van 1 van de grootste aandeelhouders van Groningen Airport Eelde, aangezien het heel denkbaar is dat dat bepaalde wetgeving waar de Provincie Drenthe een controlerende en in sommige gevallen uitvoerende verantwoordelijkheid voor heeft, zou kunnen botsen, met de belangen van Groningen Airport Eelde.

Provinciale Staten Drenthe en Groningen, zouden deze gezamenlijk te investeren €44 miljoen beter kunnen investeren in hét schone en stillere alternatief voor vliegen, het treinverkeer in Drenthe en een snellere verbinding met de trein van het noorden naar de rest van Nederland en dan met name het westen van Nederland.

Er zijn zelfs al plannen voor een snelle treinverbinding waarmee men vanaf Groningen in 1 dag heen en terug zou kunnen reizen naar en van Parijs. Deze trein zal ook stoppen in Assen, zo is de bedoeling.

Een flinke investering in een verbetering van het spoor in Drenthe, en van de verdere infrastructuur voor het treinverkeer door Provinciale Staten Drenthe, zou dan ook veel zinvoller zijn dan weer tientallen miljoen te pompen in een alsmaar verlieslijdend vliegveld dat niet in staat is hun eigen broek op te houden.

Tot slot. Als het aankomt op het in stand houden van een regionaal vliegveld zoals Eelde, voor donorvluchten, de traumahelikopter en lesvluchten van bijv. de KLM Flight Academy, zijn daar bij lange na geen €44 miljoen voor nodig. Dit bedrag zou daarvoor met tientallen miljoenen kunnen worden teruggebracht.

Extinction Rebellion Drenthe hoopt dan ook, dat de volksvertegenwoordiging van alle burgers in Drenthe en in Groningen, de enige juiste keuze zullen maken door niet voor de investering van gezamenlijk €44 miljoen in Groningen Airport Drenthe te stemmen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.