Groot aantal dorpen niet meegenomen in onderzoek GAE

Na de tweede informatieavond over Groningen Airport Eelde zijn een aantal zaken duidelijk geworden onder inwoners van Glimmen en omgeving. Het omwonenden-onderzoek van GAE uitgevoerd door Kantar heeft een flink aantal dorpen in de directe omgeving van het vliegveld niet meegenomen. Norg, Bunne, Donderen, Yde de Punt, Eelde, Paterswolde, Glimmen. Onnen en Haren zijn niet mee gerekend en bevraagd in het Kantar omwonenden-onderzoek.

De directeur van het Bureau Kantar (voorheen TNS NIPO) is uitgenodigd bij de tweede informatie avond op 4 december om commentaar te geven. Hij wilde alleen komen als hij toestemming zou krijgen van directie GAE, hetgeen op gespannen voet staat met de onafhankelijke status van het bureau. De directeur is niet komen opdagen.

De directie van het vliegveld had hun beloofde komst overigens ook afgezegd. GAE trekt met hun bezoekjes aan aangrenzende dorpen samen op met luchtverkeersleiding Nederland, KLM flight academy en het onafhankelijke Meldingenloket vliegverkeer GAE (tmaeelde.nl). Al deze partijen besloten na eerdere toezegging Glimmen niet te bezoeken op de tweede informatieavond. De teleurstelling onder dorpsgenoten was groot dat de directie van GAE ondanks de eerder gedane toezegging niet aanwezig wilde zijn op de tweede bijeenkomst over het vliegveld, terwijl de grote zorgen en ervaren overlast van de inwoners van Glimmen bij het vliegveld bekend zijn.

Inwoners van Glimmen voelen zich door het vliegveld niet gehoord, dat het in opdracht van het vliegveld gehouden omwonenden-onderzoek niet is uitgevoerd onder direct omwonenden en dat uit eigen onderzoek blijkt dat grote weerstand onder inwoners bestaat.

Verruiming vliegtijden naar nachtelijke uren en daarmee verkorting nachtrust naar 6 uren

Er is grote zorg onder inwoners over de door de vliegveld directie gewenste verruiming van de openingstijden tot in de nachtelijke uren. Het is onaanvaardbaar en niet passend om in een rustieke omgeving de openingstijden te gaan verruimen en grote commerciële vliegtuigen om 06.00 uur ‘s morgens tot 24.00 uur ‘s nachts over het dorp Glimmen te laten vliegen. Hierdoor wordt de nachtrust van alle Glimmenaren en omwonenden onnodig gestoord. Het moge bekend worden verondersteld dat een verstoorde nachtrust negatieve gezondheidseffecten heeft en vanwege deze reden dus ook elders in Nederland niet plaatsvindt.

De volgende argumenten zijn op beide informatie avonden besproken:

 • Grote commerciële vliegtuigen met circa 80 db aan geluid tot 24.00 uur en vanaf 06.00 uur over het dorp laten vliegen gaat de inwoners uit de slaap halen en druist tegen de Luchtvaartnota 2020-2050 in. Uitbreiding van de nachtelijke vliegtijden zal ertoe leiden dat voor Glimmen (en Donderen) een discutabele unieke situatie in Nederland zal gelden namelijk dat van de inwoners van dit gebied kennelijk de nachtrust wel mag worden verstoord, waar dat elders wordt terugedrongen.
 • Het RIVM heeft onderzocht en vastgesteld, dat verstoring van de nachtrust zeer slecht is voor de gezondheid.
 • Het cultuurhistorische dorp Glimmen ligt midden in Nationaal Park Drentsche Aa, met stilte gebieden.
 • Het vliegveld heeft gedurende de dag alle ruimte om vliegtuigen te ontvangen of te laten vertrekken. De huidige openingstijden zijn daarvoor ruim voldoende.
 • De huidige trend:

-De luchtvaartnota 2020-2050 dringt aan op het terugdringen van  nachtvluchten.
-Schiphol baas Sondag geeft in een interview van 19 november jongstleden aan nachtvluchten voor Schiphol te willen schrappen.
-Schiphol heeft nu al geen nachtvluchten over woon/dorpskernen.
-Rotterdam heeft een luchthavenbesluit op basis van terugdringen geluidshinder en    terugdringen nachtvluchten.

 • Schade aan oeroude en unieke natuur van het Nationaal Park Drentsche Aa.
 • De economische waarde van de omgeving holt achteruit bij nachtvluchten: denk aan onder andere waardedaling huizen, rustzoekende gasten bij B&B’s blijven weg.
 • Vliegveld Eelde is een vliegveld dat zonder tientallen miljoenen euro’s steun niet rendabel is. Het argument van de vliegveld directie, dat “het moet voor het businessmodel” kan nooit aan de orde zijn als daarbij de gezondheidsbelangen van burgers en de waarde van de natuur zo met voeten worden getreden.

 

Draagvlakonderzoek niet gericht op rechtstreeks omwonenden

Het bureau Kantar heeft in opdracht van GAE een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam als resultaat, dat slechts 7% van de omwonenden een bezwaar heeft tegen de nachtvluchten (zie bijlage 5 van Strategieplan GAE 2024-2033). Eigen onderzoek op Glimmen.net bij 500 van de circa 1200 volwassen inwoners geeft aan dat 94% tegen nachtvluchten is. Van de overige 6% geeft een deel aan geen mening te hebben.

Op de tweede informatie avond heeft een deskundige op basis van een analyse aangegeven, dat Glimmenaren en andere omwonenden in het geheel niet als omwonenden zijn meegenomen in het Kantar onderzoek. Er zijn in het draagvlakonderzoek van Kantar met betrekking tot omwonenden postcodes gebruikt van bewoners, die zover van het vliegveld afliggen, dat zij überhaupt nooit een vliegtuig horen. Tijdens de tweede avond is gevraagd aan de ruim 70 aanwezigen wie aan een draagvlakonderzoek heeft deelgenomen. Niemand van de aanwezigen bleek gevraagd te zijn.

Plaatselijk Belang Glimmen maakt zich voorts grote zorgen dat de ambities van GAE zich richten op overloop van Schiphol. Verdere uitbreiding van de vluchten en daarmee gepaard gaande overlast voor inwoners en kwetsbare natuur zal op grote weerstand stuiten. Het is onacceptabel dat daar waar een landelijke trend zichtbaar is om meer rekening te houden met de belangen van omwonenden, dit niet voor de inwoners van Glimmen en omgeving zou gelden.

Lesvliegen over het dorp Glimmen

Het beleid van het vliegveld is om in principe geen lesvliegtuigen over de dorpskernen te laten vliegen. In de afgelopen jaren hebben we echter een enorme toename meegemaakt van lesvliegtuigen over Glimmen in strijd met het eigen beleid van het vliegveld.

Observaties zijn:

 • De toename van lesvliegtuigbewegingen bij vliegveld Eelde in de afgelopen drie jaren betreft circa 600%.
 • Er is gevlogen met  een verouderde vloot van lesvliegtuigen op loodhoudende brandstof. Dit betekent veel uitstoot en veel lawaai.
 • Het is onacceptabel dat dagelijks lood wordt uitgestoten boven Glimmen en de dorpsschool waar onze kinderen buiten spelen; er is geen veilige ondergrens voor loodhoudende benzine wat betreft de gezondheidseffecten voor kinderen. Er zijn zorgen bij de directie en ouders van de basisschool over de uitstoot en het lawaai. Dat de gezondheid van de inwoners van Glimmen en omgeving, inclusief de opgroeiende kinderen, op geen enkele wijze wordt meegewogen in de besluitvorming, is ronduit stuitend.
 • Ook de natuur van ons Nationale Park Drentsche Aa is een stille getuige van aantasting.
 • De leefbaarheid, gezondheid en het woongenot zijn onder druk komen te staan door deze lesvluchten. Een versterkend effect is daarbij dat met name veel wordt gevlogen bij mooi weer wanneer iedereen buiten of in de tuin is.
 • In de dorpskern Glimmen wordt veel gezond bewogen op het voetbalveld, de tennisbaan en anderszins. Dit verhoudt zich bijzonder slecht tot de intensieve dagelijkse schadelijke uitstoot boven het dorp.
 • Plaatselijk Belang is met onder andere de gemeente Groningen actief bezig om de leefbaarheid en het leefplezier in het dorp te vergroten. Er wordt in het kader van gezond bewegen samen met de Gemeente Groningen aan een groot project “Beweegroute Glimmen“ gewerkt, waarbij geen overlast gevende lesvliegtuigen passen.
 • Glimmen is een cultuurhistorisch dorp, dat in het Nationaal Park Drentsche Aa ligt met een oeroud en uniek landschap.
 • De gasten van B&B’s klagen steeds meer over het lawaai van lesvluchten.
 • De lesvluchten verstoren de rust van recreërende bezoekers in de natuur van het Nationaal Park Drentsche Aa.
 • De lesvliegtuigen leveren nauwelijks geld op voor het vliegveld en kunnen overal in de wereld oefenen.
 • De door het vliegveld voor 2024/2025 aangekondigde overgang naar modernere lesvliegtuigen op kerosine geeft nog steeds fijnstof als uitstoot.
 • De meeste lesvliegtuigen vliegen op zicht en kunnen over de A28 opstijgen en dalen.
 • De directie van GAE en KLM Flight Academy hebben geen oor voor bezwaren en oplossingsrichtingen vanuit het dorp, zo bleek tijdens de eerste avond over het vliegveld.

Samenvatting en conclusie

In Glimmen hebben wij vele jaren als goede buren met GAE naast elkaar geleefd. Twee veranderingen op dit moment geven veel irritatie in de burenrelatie. Ten eerste, het voorstel om uit te breiden met nachtvluchten tot 24.00 uur en vanaf 06.00 uur en daarmee verkorting van de nachtrust naar 6 uren. Ronduit stuitend is dat geen draagvlakonderzoek naar uitbreiding van de nachtvluchten onder de inwoners van Glimmen is gehouden, terwijl het vliegveld doet voorkomen dat omwonenden geen bezwaar zouden hebben. Uit eigen onderzoek blijkt dat 94% tegen uitbreiding van de nachtvluchten is. Ten tweede, de extreme en onnodige toename van lesvliegen over de dorpskern van Glimmen sinds de herfst van 2020. De loodhoudende uitstoot is schadelijk voor de gezondheid van natuur en mens, onder wie onze kinderen.

Glimmenaren voelen zich met betrekking tot beide punten niet gehoord door GAE. De uitgesproken zorg en ervaren overlast werden door GAE niet in ontvangst en daarmee niet serieus genomen. Ook werd helaas geen constructief gesprek gevoerd over mogelijke oplossingen. Dat GAE ondanks de eigen toezegging niet naar de tweede avond met inwoners wilde komen, past niet in deze tijd waarin een sterke wens bestaat om wel naar burgers te luisteren en samen naar acceptabele maatschappelijke uitkomsten te zoeken. Dat GAE de zorgen en wensen van direct omwonenden zo negeert, kan niet zonder gevolgen blijven.

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.