Verordening afvoer hemelwater en grondwater druist tegen eigendomsrecht in

Wat de Stadspartij 100% voor Groningen, de VVD, het CDA en de PVV betreft, druist de door het college van de Gemeente Groningen voorgestelde verordening afvoer hemelwater en grondwater in tegen het eigendomsrecht. Deze drie partijen proberen daarom de verordening te wijzigen door zogenoemde amendementen in te dienen.

Mensen die in Groningen een perceel hebben van meer dan 250 m2 moeten na aanwijzing van het college binnen een jaar ingrijpende klimaatadaptieve maatregelen op eigen grond nemen. Hoe deze maatregelen er precies uitzien is nog niet duidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat mensen zelf voor de kosten opdraaien. Een van de te nemen maatregelen zou het aanleggen van een groendak zijn, een sedumdak. Mariska Sloot van de Stadspartij 100% voor Groningen zegt: “Bij de aanleg van een sedumdak zijn vaak constructieve aanpassingen van het dak nodig. Iedereen kan bedenken dat dat geen goedkope klus is. Plus dat de net geïnstalleerde zonnepanelen weer verwijderd kunnen worden.”

Rik Heiner van de VVD vraagt zich af hoe ver dit college gaat: “Het is toch raar dat de overheid gaat bepalen hoe ik mijn tuin inricht. Waar stopt dit?” Kelly Blauw van de PVV zegt: “We begrijpen dat dergelijke maatregelen genomen kunnen worden bij nieuwbouw. Dan zullen de kosten waarschijnlijk ook lager zijn. We begrijpen niet waarom bebouwde perceeleigenaren nu voor hoge kosten moeten opdraaien. De wethouder zegt dat ze aan het lobbyen is voor subsidies, maar kan nog helemaal niet vertellen of de kosten dan ook gecompenseerd worden.”

Etkin Armut van het CDA: “Het college geeft aan dat ze niet verwacht dat juridische stappen nodig zullen zijn. Wij zien dan ook graag dat de gemeente dit écht samen met bewoners doet, zonder het in het ergste geval af te moeten dwingen”

De vier partijen dienen een amendement in om deze regels alleen te laten gelden voor nieuwbouw. Het tweede amendement zorgt ervoor dat bij iedere aanwijzing het college langs de raad moet. Op die manier kan de raad toetsen of het echt de enige optie is en of er bijvoorbeeld voldoende subsidies beschikbaar zijn.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.