Agenda Landelijk Gebied voor mens, dier, plant en aarde

Het landelijk gebied staat onder druk. Het staat voor grote uitdagingen op het gebied van natuur, klimaatverandering, voedselzekerheid en waterkwaliteit.

Het gemeentebestuur vindt dat er meer aandacht nodig is voor kringlooplandbouw, kortere voedselketens, het verbeteren van het aantal plant- en diersoorten, klimaatverandering en het verbeteren van dierenwelzijn. Ons doel is een aantrekkelijk landelijk gebied waar mens, dier, plant en aarde elkaar aanvullen en versterken.

Daarom heeft de gemeente Groningen een Agenda Landelijk Gebied gemaakt. Hierin schrijven we wat de gemeente Groningen belangrijk vindt en wat we willen doen. We bespreken deze agenda met de provincie en het Rijk en met boeren en natuurorganisaties. Lees meer over de Agenda Landelijk Gebied op onze website.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.