Bewoners van Gorecht doen mee in herstel landschap

Unieke samenwerking voor behoud cultuurlandschap én vergroten van biodiversiteit

Op de uitloper van de Hondsrug ligt rondom Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren het mooie landschap Gorecht. Dit Groningse landschap is door de eeuwen heen door de natuur en de mens gevormd en is een belangrijke leefomgeving voor veel dieren. Sinds 1950 zijn veel kenmerkende landschapselementen als hagen en houtwallen in het Gorecht verdwenen en staat het kleinschalige landschap onder druk.

Vanuit een unieke samenwerking gaan bewoners, Gemeente Groningen, Provincie Groningen en organisaties nu samen aan de slag om het karakteristieke landschapsbeeld te behouden en de biodiversiteit te vergroten. Op het erf van één van de bewoners, aan de rand van Noordlaren, zijn donderdag 25 januari als start van dit project de eerste haag en bomen geplant. Dit is gedaan door Henk Emmens, gedeputeerde van provincie Groningen en Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen.
Emmens benadrukte het belang van dit aanvalsplan waarin er nieuwe hagen en singels worden aangeplant, maar benoemde ook het belang van een verdedigingsplan: het beheer en behoud van deze landschapselementen.

Groter gebied met meer landschapselementen
In eerdere projecten zijn al veel hagen en houtwallen in Haren aangelegd en hersteld. Dit nieuwe project bouwt hierop voort:

  • De aanleg en het herstel gebeurt ook op grond van particulieren.
  • Andere landschapselementen als meidoornhagen, struweelhagen, houtsingels en elzensingels worden toegevoegd
  • Door de gemeentelijke herindeling is het projectgebied groter: het landschap Gorecht binnen Gemeente Groningen

4 kilometer houtwallen, hagen en singels
Vanuit dit project dat loopt tot eind 2026 wordt 4 kilometer aan kenmerkende landschapselementen toegevoegd of hersteld. Het gaat om houtwallen, meidoornhagen, houtsingels en elzensingels. Dit leidt tot de bij- en aanplant van 15.000 streekeigen bomen en struiken. Deze landschapselementen zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving en verbeteren het leefgebied van veel dieren. Ook kunnen dieren zich door deze nieuwe natuurlijke verbindingen gemakkelijker verplaatsen tussen diverse natuurgebieden.
De uitkomsten van dit project dragen bij aan grotere maatschappelijke doelstellingen: het behoud van de geschiedenis en identiteit van het landschap, het herstel van de biodiversiteit én het gezamenlijk aanpassen van onze omgeving aan de klimaatverandering.

Brede samenwerking vanuit uitvoering en kennis
In deze tijd vragen uitdagingen als het behoud van het cultuurlandschap en het vergroten van de biodiversiteit andere manieren van werken. Een nauwe samenwerking tussen particuliere grondeigenaren, overheden en lokale organisaties is cruciaal. Landschapsbeheer Groningen coördineert deze samenwerking, verzorgt de uitvoering en deelt kennis. Zo wordt een goede aanleg gerealiseerd én een goede instandhouding van dit cultuurlandschap voor de toekomst.

In een periode waarin het landschap onder grote druk staat, is het belangrijk dat we dergelijke (karakteristieke) landschapselementen blijven herstellen, versterken en waar mogelijk opnieuw aanleggen. Daardoor worden de cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied versterkt en dragen we bij aan het leesbaar maken van het landschap en de bescherming van de identiteit van een uniek stukje Groningen; het Gorecht.

Bart Koops, Projectleider Landschapsbeheer Groningen

 

Het project heet Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen, gemeente Groningen, Stichting Trees for All en het Dinamo Fonds. Dit project komt voort uit de werkgroep Landschapsconvenant.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.