Hoe Airport Eelde de waarheid lijkt te manipuleren

Het Kantar onderzoek naar het draagvlak voor Groningen Airport Eelde is uitgevoerd door Kantar, een Brits bedrijf waar het Nipo (Nederlands Instituut voor Publieke Opinie) sinds 2008 onderdeel van is. Het Nipo stond altijd bekend als een gerenommeerd peiling bureau opgericht in 1945. Zij voeren peilingen uit in aanloop naar verkiezingen in Nederland en voeren daarnaast ook opinieonderzoek uit op heel veel andere vlakken en uiteenlopende thema’s.

De specifieke onderzoeksvraag die in dit onderzoek door Kantar centraal staat stond was: In welke mate is er draagvlak in regio Noord-Nederland voor de huidige activiteiten van Groningen Airport Eelde en een eventuele uitbreiding van haar activiteiten? Wat in het onderzoek wordt verstaan onder, en aanmerkt als, “directe omgeving” van de luchthaven en de “wijde omgeving van de luchthaven”, is al meteen waar de grootste onduidelijkheid ontstaat. Daarover straks meer.

Voor het onderzoek zijn 2.294 Inwoners van de provincie Groningen, Friesland, Drenthe en de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland en Hardenberg van de provincie

Overijssel van 18 jaar of ouder gevraagd om deel te nemen, waarvan er uiteindelijk 1.076 (46%) hebben deelgenomen. Dus slechts iets meer dan 1000 inwoners in een enorm ruim gebied in geheel Drenthe, Friesland, Groningen en het uiterste noorden van Overijssel. Een groot deel daarvan woont dus dermate ver van Groningen Airport Eelde vandaan dat zij überhaupt weinig tot niets merken van vliegverkeer van en naar Groningen Airport Eelde. Van de deelnemers aan dit onderzoek wonen slechts 154 mensen in de “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde.

En dan de vraag: wat verstaat Airport Eelde precies onder “directe omgeving”. Laten we eerst even kijken naar wat in het Kantar onderzoek als de “directe omgeving” wordt gedefinieerd en wat wordt aangemerkt als de “wijdere omgeving”.

Zie beide afbeeldingen die als bijlage 2 zijn opgenomen in het Kantar rapport.


(exacte tekst, net als beide afbeeldingen, uit het Kantar onderzoek).

In het groene postcodegebied wat op de kaart in het Kantar rapport wordt aangeduid als “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde, is niet te zien waar en hoe de startbaan en de aanvlieg- en vertrekroute van en naar Groningen Airport Eelde loopt, en hoe zich dit verhoudt tot de “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde. Daarom ga ik daar hieronder verder op in.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) (http://www.vole.nl/) heeft daarom ook de lijn van de start- en landingsbaan ingetekend in het kaartje van de “directe omgeving” uit het Kantar rapport. En een lijst ernaast van de postcodes die tot de “directe omgeving” (groen gebied en groene postcodes) gerekend worden, dan wel tot de “wijdere omgeving” (rood gebied en roze postcodes).

Afbeelding door VOLE

Wat opvalt, is dat alle postcodes in het groene gebied, die in het Kantar rapport aangemerkt worden als “directe omgeving” van het vliegveld, allemaal buiten de lijn van de aanvlieg/vertrekroute van de startbaan (de blauwe rechte lijn) van Groningen Airport Eelde vallen, uitgezonderd een heel klein stukje van wat het postcode gebied van Kolham (9615) en Slochteren (9621) lijken te zijn.

En de enige postcodes die wél als directe omgeving van Groningen Airport Eelde kunnen worden aangemerkt omdat de start- en landingsbaan en de aanvlieg/vertrekroute naar en van Groningen Airport Eelde precies binnen deze postcode gebieden liggen, worden in het Kantar rapport juist tot de “wijdere omgeving” gerekend. Terwijl dit gebied dus op alle mogelijke manieren direct aangrenzend is aan Groningen Airport Eelde, en recht onder de vertrek- en aanvliegroute liggen van het vliegveld.

Om dit nog duidelijker te maken zijn de in het Kantar rapport als “directe omgeving” en “wijdere omgeving” aangemerkte gebieden , aangegeven op satellietbeelden van Google Earth en is eveneens aangegeven waar Groningen Airport Eelde zich bevindt  ten opzichte van deze gebieden ↓

Opmerkelijk kan worden genoemd, dat in het Kantar rapport geen van de postcodes in de “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde daadwerkelijk aan het vliegveld grenzen, terwijl de postcodes die direct aan en rondom het vliegveld liggen in het Kantar rapport juist als “wijde omgeving” worden aangemerkt.

Nota bene Eelde zelf waar Groningen Airport Eelde ligt, zou gelden als “wijde omgeving” ipv “directe omgeving”. En dit geldt ook voor Glimmen, aan de noordoostkant van het vliegveld, direct in het verlengde van de start- en landingsbaan en voor het dorp Donderen, dat aan de zuidwestkant direct in het verlengde van de start- en landingsbaan van het vliegveld ligt. Glimmen met 1342 inwoners (in 2021 volgens Wikipedia) ligt 2,9km. in het verlengde van de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde. En Donderen, met iets meer dan 400 inwoners (volgens de meting in 2021 aldus Wikipedia), ligt zelfs maar 2 km. direct achter de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde.

Voor beide dorpen, maar wellicht nog iets meer voor Donderen dan voor Glimmen, geldt dat grotere verkeersvliegtuigen bij het opstijgen dan wel landen om en nabij de 200 tot 100 meter, als het niet nog lager is, over komen vliegen.

Van een deugdelijk draagvlakonderzoek kan dus geen enkele sprake zijn, als dit soort feitelijke informatie wordt gemanipuleerd verdraaid. Het wrange is dat de provincies Drenthe en Groningen, juist mede op basis van dit rapport hun beslissing hebben genomen voor een investering van €22 miljoen ieder, in de zogenaamde NEDAB-kosten voor het Groningen Airport Eelde. Dit gaat dus om een totaal van €44 miljoen aan gemeenschapsgeld dat mede op basis van een rapport waarvan de feiten aantoonbaar niet kloppen in een noodlijdend vliegveld worden gestopt.

Een beslissing van de provincies Drenthe en Groningen die op z’n minst teruggetrokken zou moeten worden tot er wél een degelijk draagvlakonderzoek is uitgevoerd, waar er niet met de feiten wordt gerommeld en gesjoemeld.

Bovendien. Hoe kun je een draagvlakonderzoek doen als van de iets meer dan 1000 ondervraagden slechts 154 daadwerkelijk in de directe omgeving van Groningen Airport Eelde wonen? En wonen die 154 mensen überhaupt wel echt in de directe omgeving van het vliegveld. Of wonen zij in wat in het Kantar rapport wordt aangemerkt als de “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde. Dit onderzoek rammelt aan alle kanten. En Groningen Airport Eelde lijkt de feiten en de uitkomst van het Kantar onderzoek gestuurd en gemanipuleerd te hebben, of op z’n minst onduidelijkheid gecreëerd te hebben. Is dit om maar te zorgen dat het zogenaamde “draagvlakonderzoek” voor Groningen Airport Eelde, zo gunstig mogelijk uitvalt?

Joeri Westen – Extinction Rebellion Drenthe

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.