Openbaar CRO+ overleg luchthaven Eelde 18 januari

Openbaar extra overleg CRO+ | CRO luchthaven Eelde

Donderdag 18 januari 2024

18:45 uur tot 19:00 uur | Inloop en registratie
19:00 uur tot 21:00 uur | Overleg CRO+ van de CRO luchthaven Eelde

Aanmelden
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze technische informatiesessie, om informatie uit te wisselen bij het extra overleg CRO+ van de CRO luchthaven. Tijdens dit overleg zullen we uitgebreid stilstaan bij het draagvlakonderzoek dat Kantar Public heeft uitgevoerd in opdracht van Groningen Airport Eelde. De centrale vraag die Kantar Public onderzocht heeft: in welke mate is er draagvlak in regio Noord-Nederland voor de huidige activiteiten van Groningen Airport Eelde en een eventuele uitbreiding van haar activiteiten? Kantar Public zal aanwezig zijn om het onderzoek nader toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Aanmelden is verplicht via het aanmeldingsformulier op www.croeelde.nl uiterlijk 17 januari 2024.

Agenda
1. Opening
2. Technische informatiesessie draagvlakonderzoek Kantar Public.
3. Rondvraag (op het aanmeldingsformulier kunt u alvast uw vraag/vragen doorgeven)
4. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)
Meer informatie over de CRO luchthaven Eelde vindt u op de website www.croeelde.nl

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.