Staatsbosbeheer snoeit bomen Quintusbos Glimmen

Mogelijke verkeershinder Rijksstraatweg

Er zitten dode en gevaarlijke takken in de bomen langs de Rijksstraatweg, ter hoogte van het Quintusbos bij Landgoed Huis te Glimmen. Dat is gebleken na controle door Staatsbosbeheer. Om de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te garanderen worden de bomen nog vóór het broedseizoen (vanaf 15 maart) gesnoeid. De werkzaamheden nemen hooguit enkele weken in beslag.

De snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Timmerman uit Uffelte met een hoogwerker. We proberen het zoveel mogelijk te voorkomen maar het verkeer zal er hinder van ondervinden. In overleg met de gemeente Groningen, de wegbeheerder, wordt de weg voor de helft (de boskant) afgesloten inclusief het fiets- en voetpad en de parkeerstrook. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige doorstroming van het verkeer. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Rijksstaatweg worden ook de bomen in de hoofdlaan van het Quintusbos ontdaan van dode en gevaarlijke takken. Tijdens dat werk zal de laan geheel afgesloten worden voor wandelaars, fietsers en ander doorgaand verkeer. Aanwonenden kunnen vanaf één kant hun huis nog bereiken.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.