Lees het gebiedsjaarplan voor Haren

Groningen werkt gebiedsgericht. Dat betekent dat de gemeente niet overal hetzelfde doet, maar rekening houdt met het karakter en de specifieke wensen vanuit een gebied. Alle zeven gebieden in de gemeente Groningen hebben een eigen wijk- of dorpswethouder en een gebiedsteam. Zij maken een analyse van het gebied en stemmen de plannen van de gemeente op elkaar af. Ze werken samen met bewoners en wijk- en dorpsorganisaties. Met een gebiedsgerichte aanpak proberen ze de ongelijkheid tussen wijken waar het goed gaat en wijken waar het minder gaat aan te pakken. Hoe de situatie in de gebieden Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost, West, Haren en Ten Boer is en welke plannen er worden uitgevoerd in 2024, staat in de gebiedsjaarplannen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.