Loodgehalte in Vliegtuigbrandstof Blijft Zorgen Baren

Sinds de jaren ’90 is loodhoudende benzine niet meer verkrijgbaar vanwege de gezondheidsrisico’s, maar tot op de dag van vandaag blijven hobby, privé en lesvliegers brandstof tanken met lood. Minister Harbers wacht op eventuele EU-regelgeving die het gebruik van loodhoudende brandstof zou verbieden. Ondertussen maken bewoners van Glimmen en omliggende dorpen rond Groningen Airport Eelde zich ernstig zorgen over de aanwezigheid van lood in vliegtuigbrandstof.

De minister waarschuwt dat een verbod een derde van alle kleine vliegtuigen aan de grond zou houden en overweegt een uitzondering te maken, zoals blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer in 2023. Hij heeft voorlopig besloten geen vervroegd verbod in Nederland in te stellen, ondanks aangetoonde risico’s en verzoeken van bezorgde omwonenden. De overheid heeft aangekondigd de leefomgevingskwaliteit te willen verbeteren in de Luchtvaartnota 2020-2050, mogelijk door het instellen van emissiegrenswaarden in luchthavenbesluiten, zoals beschreven door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lood is niet alleen zeer schadelijk voor de gezondheid, maar blijft ook lang in de lucht aanwezig, zo blijkt uit recent Belgisch onderzoek. Vooral voor kinderen zijn loodverbindingen levensgevaarlijk, zoals benadrukt in een onderzoek van de Universiteit van Kent. De onderzoekers dringen er bij de overheid op aan onmiddellijk actie te ondernemen tegen de uitstoot. Het Environmental Protection Agency (EPA) beschouwt loodhoudende kerosine zelfs als een direct gevaar voor de volksgezondheid, vanwege schade aan nieren en hersenen, vooral bij kinderen.

Onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk ontdekten: honderdduizenden huishoudens in de buurt van Britse luchthavens lopen meer risico om blootgesteld te worden aan hoge doses van de giftige stof lood dan gedacht. De onderzoekers concluderen dat de Britse overheid de risico’s op loodvergiftiging flink heeft onderschat.

Oudere cijfers van het RIVM tonen aan dat er vooral rond Lelystad Airport loodvergiftiging door vliegverkeer plaatsvond, terwijl er rond Schiphol nauwelijks looduitstoot door de vliegindustrie wordt gemeten.

Met de samenvoeging van de KLM Flight Academy van Lelystad  en GAE naar Airport Eelde hebben omwonende veel meer geluidsoverlast. Omwonenden vrezen dat de al hoge loodwaarden rond Groningen Airport Eelde alleen maar zijn toegenomen.

Niet alleen de KLM Flight Academy maakt gebruik van Groningen Airport Eelde maar ook andere bezoekers en gebruikers vliegen nog op de loodhoudende brandstof.

De KLM Flight Academy heeft aangekondigd haar vloot te willen verjongen. Dit wordt positief ontvangen door omwonenden maar neemt de zorgen voor andere gevaarlijke stoffen en geluidsoverlast niet weg.

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.