Sterfdag Anda Kerkhoven

Anda Kerkhoven werd in 1919 geboren in het Franse Saint Cloud in het welgestelde plantersgezin van een Nederlandse vader en een Indische moeder. Ze groeide op in West-Java en deels in Nederland. Ze had een grote liefde voor de natuur en een afkeur van de jacht. Ze ging naar het Christelijk Lyceum in Bandung, en startte haar studie medicijnen aan de Hogeschool in Batavia.

Ze stond erop om vrijstelling te krijgen voor de vivisectiepratica, maar dat werd geweigerd. In Groningen kreeg ze deze dispensatie wel en daar begon ze in 1938 opnieuw met geneeskunde. Ze sloot zich aan bij de Groningse afdeling van de Sociaal Democratische Studenten Club en werd lid van studentenvereniging Magna Pete. Ook schilderde ze en poseerde ze voor het Groningse kunstenaarscollectief De Ploeg.

Anda ziet de gevaren van nazi-Duitsland al vroeg en wordt in 1942 koerierster voor de geweldloze verzetsgroep met de schuilnaam De Groot. Groep De Groot wisten gedurende de oorlogsaren duizenden, Joodse, onderduikers in het Noorden te voorzien van bonkaarten, papieren, persoonsbewijzen, geld en andere hulp

Dat is op 27 december 1944 voorbij. De Sicherheitsdienst arresteert Anda in haar kamer in de Ranitzstraat en brengt haar naar het Huis van Bewaring. De studente geneeskunde wordt gemarteld en vernederd in het Scholtenhuis op de Grote Markt, maar zegt niets.

Op 19 maart 1945 werd Anda Kerkhoven zo’n 20 dagen voor de bevrijding van Groningen doodgeschoten aan de Oosterbroekseweg (Quintusbos) door Nederlandse handlanger van de Sicherheitsdienst Meindert Vonk. Iets vederop in Vosbergen werd verzetsman Gerrit Boekhoven dezelfde dag gedood. De vriendin van Gerrit; Diny Aikema werd op dezelfde plek in het Quintusbos op 24 maart werd vermoord.

Op deze plek aan de Oosterbroekseweg zijn 20 à 30 Nederlanders geëxecuteerd,

Anda Kerkhoven werd op de plaats van de executie begraven. Op 22 juni 1945 werden haar stoffelijke resten opnieuw ter aarde besteld op de Noorderbegraafplaats in Groningen.  In 1967 werd zij herbegraven op de erebegraafplaats Loenen. Op de plek waar ze is doodgeschoten is in 2003 een gedenksteen onthuld. In 2020 werd deze gendenksteen uitgebreid met stenen voor Gerrit en Diny: Monument groep de Groot.

Meer

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.