Professor, bestaat God? Het is allemaal zo eenvoudig.

 

In 2014 ontving de Rijksuniversiteit Groningen een brief van de zevenjarige Anco, met de vraag: ‘Bestaat God – kan de universiteit dat uitzoeken?’ Deze brief kwam terecht op het bureau van sterrenkundige Peter Barthel. Hij beantwoordde Anco’s vraag en verwerkte zijn antwoord in het boekje dat onlangs een nieuwe druk beleefde “Professor, bestaat God?”

Op zondag 12 mei gaat professor Peter Barthel voor in de liedviering in de Apostolische Kerk in Groningen. Het thema is: “Het lijkt allemaal zo eenvoudig – en dat is het ook.”

De liedvieringen worden georganiseerd door de Stichting Liedvieringen Groningen, met als doel het (nieuwe) liturgische lied onder de aandacht te brengen van voorgangers, kerkleden en anderszins geïnteresseerden, zodat deze manier van liturgie ook in de “gewone” kerkdiensten toegepast gaat worden.

De vieringen worden gehouden in de Apostolische Kerk, Vestdijklaan 2, in Groningen. Elke tweede zondag van de maand is er een viering. In deze liedvieringen wordt natuurlijk veel gezongen, er is een projectkoor dat de zang begeleidt. Als u mee wilt zingen (en dat kan), kunt u zich opgeven via de mail: chrvbruggen@hetnet.nl

Op dinsdag 7 mei is om 19.45 uur in het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg in Glimmen de enige koorrepetitie voor deze viering. Ieder die graag zingt is welkom.

We hebben sinds kort ook een website: https://liedvieringengroningen.nl.

 

 

 

 

 

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.