Uitnodiging informatiebijeenkomst Duurzaam Glimmen 10 april

Glimmen Natuurlijk
Biodiversiteit in eigen tuin en omgeving.

We weten allemaal hoe slecht het met de biodiversiteit is gesteld, en onze overheid is  nog niet erg slagvaardig als het gaat om een aanpak die perspectief biedt. Dan kun je mopperen en bij de pakken neerzitten of de handen uit de mouwen steken. Kom daarom op 10 april naar De Groenenberg om je te laten inspireren zelf aan de slag te gaan onder het motto: „Van klaagzang naar handen uit de mouwen“.

Op woensdag 10 april organiseert Duurzaam Glimmen een informatieavond over het bevorderen van biodiversiteit in eigen tuin en directe omgeving.

Aanvang 20.00 uur
Locatie: De Groenenberg

Programma:

Presentatie “Aanvalsplan herstel landschapselementen Gorecht”
Door Bart Koops, projectleider Landschapsbeheer Groningen.
Bart zal ons informeren over het herstel/aanleggen van houtwallen, hagen en singels in en om ons mooie dorp. Heb je zelf een houtwal, haag of singel of wil je die graag aanleggen, kom dan langs en maak gebruik van de 85% subsidie!
Meer informatie: Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht | Landschapsbeheer Groningen

Start actie “Maai Mei Niet”

Presentatie „Bevorderen biodiversiteit in eigen tuin“ door Jasper Helmantel van De Cruydt-Hoeck.
Jasper zal ons op zijn kenmerkende gedreven manier informeren over wat je in je eigen tuin kunt doen om biodiversiteit te bevorderen.
Meer informatie: Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsels (cruydthoeck.nl)

Einde om ongeveer 21.30 uur.

I.v.m. de catering graag aanmelden: info@duurzaamglimmen.nl

We zien je graag komen!
Duurzaam Glimmen

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.