Grote opkomst informatieavond GlimmenZorgt

Afgelopen woensdag vond in dorpshuis De Groenenberg te Glimmen een drukbezochte informatieavond plaats, georganiseerd door GlimmenZorgt. De avond stond in het teken van de uitkomsten van de dorpsenquête en de toekomst en mogelijkheden van GlimmenZorgt.

De avond begon met een presentatie door Henk Nijmeijer van Groninger Kracht over ontwikkelingen in de samenleving en zorgzame gemeenschappen. Vervolgens presenteerden diverse dorpsgenoten de presentatie van GlimmenZorgt met de uitkomst van de enquête en plannen voor de nabije toekomst. Dit omvatte onder andere plannen voor een vrijwilligersnetwerk, ondersteuning voor ouderen en jongeren die hulp bij diverse praktische hulp vragen en nieuwe samenwerkingsverbanden met diverse organisaties.

Na de presentatie was er ruimte voor vragen.

Al met al was de informatieavond een groot succes en een belangrijke stap in de richting van een zorgzame gemeenschap in Glimmen. GlimmenZorgt heeft laten zien dat zij met hun plannen en initiatieven een belangrijke rol kunnen spelen in het welzijn van de dorpsbewoners. De organisatie kijkt dan ook met veel enthousiasme uit naar de volgende stappen en de verdere betrokkenheid van de gemeenschap.

De presentaties zijn online te bekijken op glimmenzorgt.nl

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.