Gemeenteraadsfracties maken zich zorgen over overlast in Glimmen door Groningen Airport Eelde

Een zestal gemeenteraadsfracties, Partij voor de Dieren, SP, Groenlinks, Stadspartij 100% voor Groningen, Student en Stad en Partij voor het Noorden, stellen vragen over de overlast die inwoners van Glimmen ervaren door Groninger Airport Eelde.
Wesley Pechler, Partij voor de Dieren vertelt:’’ De vele cirkelende lesvliegtuigen, de plannen van defensie en mogelijke nachtvluchten zorgen heel begrijpelijk voor veel onrust bij inwoners van Glimmen. Daarom zijn we in gesprek gegaan met inwoners en Plaatselijk Belang Glimmen. Naast geluidsoverlast zijn er ook gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren en milieurisico’s voor natuurgebieden als de Drentse Aa en Appelbergen. Wij willen dat inwoners en bewonersverenigingen serieus worden genomen en de risico’s voor mens, natuur en dier worden onderzocht, aangezien op andere soortgelijke plekken vervuiling en gezondheidsrisico’s zijn vastgesteld. ’’
Net als de bewonersverenigingen, zoals VOLE en Plaatselijk Belang Glimmen, maken de fracties zich zorgen over hoe vervuiling, geluidsoverlast en mogelijk slaapgebrek de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van Glimmen kunnen aantasten.
Tim van de Vendel, GroenLinks: ‘’Een half jaar geleden hebben we met Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor de Dieren vragen gesteld over de overlast die mensen uit Glimmen ervaren.Glimmen ligt direct onder de vliegroutes waardoor de overlast daar groot is. De zorgen zijn echter niet weggenomen en met alle nieuwe ontwikkelingen zijn ze zelfs toegenomen. Dit komt deels doordat inwoners van Glimmen niet meegenomen zijn in het onderzoek dat gedaan is naar draagvlak voor uitbreidingen van het vliegveld. ’’ Mariska Sloot, Stadspartij 100% voor Groningen vult aan:’’Ondanks dat de gemeente sinds 2020 geen aandeelhouder meer is van Groningen Airport Eelde en in die hoedanigheid niet mee kan praten, hopen we dat de gemeente bereid is om in gesprek te gaan met inwoners, Groningen Airport Eelde en provincie.’’
Daarnaast vragen de fracties het college of zij bereid zijn aan te dringen bij GAE en provincie op bodemonderzoek naar vervuiling en gedegen draagvlakonderzoek waarin de ervaringen van inwoners bij opstijg-, aanvlieg-, vlieg- en landingsroutes worden meegenomen. De fracties vragen het college een zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorgenomen plannen voor GAE en vragen welke stappen het college bereid is te zetten ten aanzien van de mogelijke komst van defensie vliegtuigen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.