CDA gemeenteraadsverkiezing Groningen 2018

  1. Waarom zouden mensen uit Glimmen op het CDA stemmen? 

Het CDA wil zich graag inzetten voor wat écht belangrijk is. In het verkiezingsprogramma staan veel punten die echt belangrijk zijn voor dorpen zoals Glimmen. Verderop in dit stuk noemen we er drie. Ook heeft het CDA twee kandidaten hoog op de lijst die uit Haren komen en Glimmen kennen. Dit zijn Joma Kaal en Jacob Boonstra

  1. Bent u bekend met de dorpsvisie? 

Het CDA is bekend met de dorpsvisie. We zijn blij dat Glimmen een eigen dorpsvisie heeft. Dit heeft ons geholpen bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma en gaat ons in de komende jaren helpen om ons in te zetten voor wat echt belangrijk is in Glimmen.

  1. Wat zijn de belangrijkste punten uit uw programma voor Glimmen?

 Heel veel punten uit het CDA programma zijn belangrijk voor Glimmen. Hier noemen we er drie.

 1 Sport

Vrijwilligers zijn de dragende krachten van onze sportverenigingen. De gemeente moet hierin zoveel mogelijk ondersteunen. Dat geldt uiteraard ook voor verenigingen als VV Glimmen, Tennisvereniging Glimmen en S.V. Glimmen. Het CDA zal zich daar maximaal voor inzetten.

2 Glimmen voorop

Het CDA staat voor het behoud van het groene karakter en voorzieningen in de dorpen zoals Glimmen. Zeker wanneer inwoners het initiatief hebben genomen om voorzieningen te behouden moet de gemeente dit ondersteunen. Goede voorbeelden zijn het zwembad Scharlakenhof in Haren en de Rieshoek in Noordlaren.

3 Onderwijs

De nieuwe gemeente bestaat uit diverse kernen. Scholen nemen daarin een belangrijke plaats in. Deze scholen zijn niet alleen belangrijk vanwege het onderwijs dat kinderen er krijgen, maar spelen ook een rol voor de leefbaarheid van het dorp. Het CDA vindt het dan ook belangrijk dat basisscholen behouden blijven.

Het hele programma en meer informatie over onze kandidaten staat op http://www.cda.nl/groningen/groningen/

 

  1. Heeft het CDA kandidaten die zich speciaal voor Glimmen in willen zetten?

Bij het CDA staan twee Harense kandidaten opvallend hoog op de kieslijst. Het gaat om Joma Kaal en Jacob Boonstra. Joma is op plek 3 de eerste vrouw op de lijst. Jacob is een bekende binnen de partij en staat op plaats 8.

De politiek ervaren Joma Kaal is 61 jaar en is in het dagelijks leven werkzaam als mediator. De afgelopen jaren draaide zij mee als commissielid binnen de gemeenteraadsfractie van Haren. Daarmee kan ze Haren goed vertegenwoordigen.

De afgelopen jaren was Jacob Boonstra (30 jaar) fractievoorzitter van de CDA-gemeenteraadsfractie in Haren. Jacob is opgegroeid in Haren, als kind heeft hij vaak bij zijn opa in Glimmen gespeeld. Ook nu heeft hij vrienden in Glimmen waardoor hij nog steeds geregeld in het prachtige dorp komt.