Christen Unie gemeenteraadsverkiezing Groningen 2018

  1. Waarom moeten de kiezers van de voormalige gemeenten Haren en in het bijzonder de kiezers in Glimmen op uw partij stemmen?

De ChristenUnie wil een gemeente waar we oog voor elkaar hebben. Dat betekent oog hebben voor bijvoorbeeld zwakkeren en gezinnen, maar ook oog hebben voor de dorpen rondom de stad, zoals Glimmen, Onnen en Noordlaren. We beseffen ons dat het behouden van voorzieningen van levensbelang is voor veel dorpen: Denk aan een gemeenteloket of sportvereniging. De ChristenUnie wil zich inzetten voor het behoud van voorzieningen in de dorpen, en waar mogelijk voor de uitbreiding daarvan. Hierbij denken we ook met nadruk aan scholen: Een school is een levensader voor het dorp. Bij de ChristenUnie zullen we ervoor waken dat stadse opheffingsnormen niet toegepast worden op dorpse scholen en aandringen op investeringen in goede schoolgebouwen. Op het gebied van huisvesting zien we graag woonruimte voor starters en gezinnen in de dorpen, omdat ze de leefomgeving vitaal houden. Ook zijn we voorstander van een OZB-overgangsregeling voor ondernemers in de gemeente Haren en hebben we een aantal herindelingsbeloften gedaan, waarin we onder andere pleiten voor een dorpswethouder voor alle dorpen in de nieuwe gemeente.

Voor meer informatie over onze standpunten willen we u graag naar de website verwijzen!

  1. Is uw partij op de hoogte van de Glimmer dorpsvisie, die afgelopen jaar geschreven is door de inwoners van Glimmen i.c.m. vereniging Plaatselijk Belang Glimmen en houdt uw verkiezingsprogramma rekening met deze dorpsvisie?

Ja, en het is mooi om te zien hoe goed er nagedacht wordt over de toekomst van het eigen dorp. De ChristenUnie wil dan ook graag dat dorpsvisies meegenomen worden in het beleid van de gemeente. We zien veel raakvlakken met de Glimmer dorpsvisie:

We willen allebei graag dat er meer woningen voor starters en gezinnen komen. De Glimmerse dorpsvisie laat zien hoe belangrijk de voorzieningen in het dorp zijn. Daar ligt voor de ChristenUnie een opdracht om ze te behouden voor Glimmen. Ook zijn we ten volle overtuigd van het belang van de school voor het dorp. Die moet er blijven! Als laatste willen we het groen in de gemeente noemen. Onderdeel van onze herindelingsbeloften is dat we de groene long bewaren.

 

  1. Zou u enkele kernpunten willen benoemen van uw programma die interessant zijn voor het dorp Glimmen. Waar kunnen de inwoners van Glimmen meer informatie vinden over uw programma en is er een specifieke kandidaat die de kleinere dorpen van de nieuwe gemeente Groningen in de agenda heeft of bijvoorbeeld in zo’n dorp woont?

    In de twee voorgaande vragen hebben we ook al verschillende punten genoemd, dus om niet in teveel in herhaling te vallen willen we u daar graag naar verwijzen. Om twee kernpunten te noemen die relevant zijn voor Glimmen: De ChristenUnie zet in op het behoud van voorzieningen in uw dorp, met de nadruk op de school, en het bouwen van huizen voor starters en gezinnen. Op onze website kunt u meer vinden over onze standpunten en mensen: https://groningen.christenunie.nl/ Één van die mensen is Theo Berends, de nummer 3 van de ChristenUnie. Hij is woonachtig in Onnen en is onder andere raadslid en wethouder geweest in Haren. Op het moment is hij wethouder in Eemsmond en actief als schuldhulpverlener. Hij wil zich met zijn kennis en netwerk in gaan zetten voor de belangen van de dorpen in de huidige gemeente Haren. Meer over Theo, inclusief een videoprofiel, kunt u vinden op onze website: https://groningen.christenunie.nl/page/46237